Og karbonfangst er nøkkelen.

Ikke før har Norge skrinlagt sitt karbonfangst-prosjekt på Mongstad, den såkalte ”månelandingen,” så kommer en ny rapport som konkluderer at utvikling av CCS-teknologi (carbon capture and storage; karbonfangst og -lagring) kan bidra til å gjøre en av våre største gasskunder selvforsynte med energi.

Den nye rapporten fra TUC (Trade Union Congress) slår fast at CCS er den eneste kjente løsningen om britene skal nå sitt mål om å redusere CO2-utslippene med 80 prosent innen 2050. Kostnaden ved å gjennomføre så store reduksjoner uten bruk av CCS, anslås til mellom GPB 30 og 40 milliarder per år (NOK 3-400 milliarder).

Lykkes man med utviklingen av CCS, mener TUC Storbritannia vil kunne egne energiressurser, inkludert kull, som landet har rikelig med.

Dette ville resultere i 30.000 nye arbeidsplasser i CCS-industrien alene, samtidig som landet vil være selvforsynt med energi. Det siste momentet er knapt ideelt for Norge, som eksporterer, og planlegger å eksportere, 25-30 prosent av den norske rørgassen til nettopp Storbritannia. Både Langeled (Ormen Lange) og den kommende Polarled (Aasta Hansteen og evt. andre) munner ut i landet.

Forrige artikkelVil splitte Statoil
Neste artikkel«Island Constructor» skal plugge brønner på Gyda

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR