Agora Oil & Gas AS traff blink med sin avgrensningsbrønn på Burgman-prospektet på britisk sokkel.

Brønnen, 28/9-4z, ble boret til nærmere 1600 meter, traff 20 meter med oljeførende sand med meget gode reservoaregenskaper har påvist olje i sandsteiner av Tidlig Tertiær alder, melder selskapet.

Dermed fikk man bekreftet hypotesen man hadde etter at den første letebrønnen på Burgman-prospeketet, 28/9-4, påviste gass og olje i relativt tynne sandsteinslag, til sammen 7 meter: At det fantes tykkere reservoarsand andre steder i prospektet.

De siste ti månedene har det blitt boret til sammen fire lete- og tre avgrensningsbrønner på Catcher, Catcher øst, Varadero og Burgman-prospektene, og alle brønnene har påvist hydrokarboner. «Med stor grad av sannsynlighet vil alle nevnte prospekter i lisensen være kommersielle,» heter det i en melding fra selskapet. Avgrensningsbrønnen på Burgman markerer avslutningen på borekampanjen i blokk 28/9, og riggen Transocean Galaxy II vil må bli demobilisert.

– Allerede på dette tidspunkt er vi nokså sikre på at dette må være en av de mest lovende lisensene i Nordsjøen, sier administrerende direktør i Agora, Svein Ilebekk.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR