Land med store oljeinntekter må bruke pengene sine til å investere i fornybar energi for å få ned de høye oljeprisene, mener britenes statsminister Gordon Brown.,NTB

Brown reiser til OPEC-møtet i Saudi-Arabia i helgen for å be oljeprodusentene der om å øke produksjonen for å bidra til å få ned de skyhøye prisene.

– Det er et åpenbart misforhold mellom økningen i etterspørselen og produksjonen, sier Brown.

Gjerne kjernekraft
Men samtidig vil han be de store oljeprodusentene om å bruke sine enorme inntekter til å gi verden flere energikilder, som også kan bidra til redusert oljepris. Brown mener oljeland som Norge og de store oljeselskapene har et slags moralsk ansvar for å bidra til dette.

– De høye prisene har overført store penger fra oljeforbrukerne til oljeprodusentene. Noe av dette må pløyes tilbake, sier Brown.

På sin avsluttende pressekonferanse etter EU-toppmøtet i Brussel fredag, hvor de høye prisene var et hett tema, fastslo Brown at svaret på prisøkningen må løses globalt. En stor del av svaret dreier seg om utbygging av fornybar energi og kjernekraft. Det må til for å gi verden flere bein å stå på, mener han.

Brown ønsker seg at de store oljeprodusentene nå pøser penger inn i slike prosjekter utenfor sine egne grenser, som i Storbritannia.

– Vårt kjernekraftmarked er åpent for alle som ønsker å investere i det, understreket Brown.

– Bruk oljefondene
Han oppfordrer samtidig oljelandene til å bruke sine nasjonale investeringsfond, som det norske Oljefondet, til slike storsatsinger.

– Vi vil ha nasjonale fond fra oljeproduserende land til å investere i fornybar energi, sa Brown.
Browns utspill om de globale sammenhengene var et svar på det franske ønsket om at EU-landene må gå sammen om målrettede momskutt på olje for å hjelpe bønder, fiskere og andre som rammes hardt av de høye prisene.

Selv etter å ha fått lite gehør under diskusjonen på toppmøtet, mener Sarkozy momskutt er et godt virkemiddel.

– Når prisen øker så voldsomt er det ikke naturlig at momsen øker tilsvarende mye, sier han.
Fredrik Reinfeldt var blant dem som ga Sarkozy motbør på dette punktet.

– Vi trenger ikke at et europeisk nivå forteller oss at vi skal dra hjem og lette på enkelte skatter, sier den svenske statsministeren.

Advarer
Reinfeldt mener hurtigtiltak kan være fristende, men at de kan være skadelige i det lange løp.

– Mange vil gi lettelser til fiskerne. Men hva om problemet egentlig er at det er for mange fiskere og for få fisk? sier han retorisk.

Reinfeldt gjorde det samtidig klart at Browns utspill om moralske krav til oljeprodusentene ikke var noe hele EU stilte seg bak.

– Han nevnte det på møtet, men det ble ikke diskutert under møtet, sier Reinfeldt til NTB.

– Men støtter du kravet om at oljeprodusenter som Norge nærmest må pålegges å bruke deler av sine inntekter til å investere i fornybar energi i Europa?

– Det høres veldig fint ut, men det er vanskelig å se hvordan man skulle kunne gjennomføre det i praksis, sier Reinfeldt.

Forrige artikkelHalvannen uke mindre for OD
Neste artikkelOseberg-feltene starter opp igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR