Men nå er anlegget klart…

Gassco har investert nesten tre milliarder kroner 2.3 millioner arbeidstimer på Kollsnes Projects (KOP). Nå er gassprosessanlegget Kollsnes utenfor Bergen er godt rustet til å møte framtida. Like imponerende er det at prosjektet er utført mens anlegget har vært i full drift, og ifølge Gassco er kommet i mål både i forhold til tid, budsjett, HMS-resultater.

– Oppgraderingen gir større leveransesikkerhet til Europa, og sikrer prosessanlegget inn i framtida, sier Alvin Hansen, direktør for prosessanlegg i Gassco til selskapets hjemmesider.

– Vi ser at det å bygge modulene ferdig utenfor anlegget, har fungert både risikoreduserende og kostnadsbesparende. Installasjonsfasen har dermed forløpt svært effektivt.

Det har kostet, men så er det også en stor jobb som er utført. Prosjektet har bestått av to deler; oppkobling av et tredje gassrør fra Troll, samt oppgradering av vannrenseanlegg og glykoltog.

Kollsnes prosessanlegg ble satt i drift i 1996 i forbindelse med Trollutbyggingen. I dag leverer også feltene Kvitebjørn, Visund og Fram til anlegget. Gassen blir tørket og komprimert før den transporteres videre til Europa via rørsystemene Statpipe, Zeepipe, Europipe 1 og Franpipe. I løpet av en tiårs-periode har anlegget doblet sine leveranser av gass.

Gassco operatør og Statoil er teknisk tjenesteyter på anlegget.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR