Operatør Centrica og lisenspartner Faroe Petroleum melder onsdag morgen at plan for utbygging og drift (PUD) av Oda (tidligere Butch), er levert til Olje- og energidepartementet.

Partnerskapet skal investere om lag 5,4 milliarder kroner i utbyggingen av Oda-feltet, som har planlagt produksjonsstart i 2019.

– I samarbeid med partnerne og solide leverandører har vi jobbet frem et av de mest robuste prosjektene på norsk sokkel. Oda står fjellstøtt, også i en tid med lave olje- og gasspriser, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica Norge.

I løpet av de siste årene har prosjektet klart å redusere investeringskostandene med mer enn 40 prosent.

Tildeler kontrakter

– Det er tøffe tider innenfor olje- og gassrelatert virksomhet. Da er det ekstra gledelig å levere en plan for utbygging og drift som skaper økt aktivitet i næringen. Oda vil bidra med om lag 5.500 årsverk over feltets levetid, og vi forventer å tildele flere kontrakter innen kort tid, sier Omre.

Det er forventet at mer enn 80 prosent av kontraktsverdiene i Oda-prosjektet vil gå til norske leverandører.

Innovativ løsning

Oljefeltet Oda ble oppdaget i 2011 i den sørlige delen av Nordsjøen i PL 405, omtrent 13 km øst for Ula-feltet. Oda-feltet vil bli bygget ut med en brønnramme på havbunnen, knyttet til Ula-plattformen. Herfra vil oljen bli eksportert til Ekofisk og videre inn i Norpipe til Teesside-terminalen i England. Den produserte gassen fra Oda skal injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen fra Ula-feltet.

Undervannstilkoplingen er en nyskapende løsning, der Oselvar-infrastrukturen på Ula-plattformen blir gjenbrukt. Det valgte konseptet vil gi en sikker, forutsigbar og kostnadseffektiv levering av Oda-utbyggingen, samt bidra til økt utvinning fra Ula, ifølge operatøren.

Odas forventede utvinnbare reserver er anslått til 48 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 95 prosent er olje. Planlagt produksjonsstart er i 2019, med en topp-produksjon på om lag 35 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Første utbygging

Centrica har siden etableringen i Norge i 2006 vokst til å bli en av de ti største olje- og gassprodusentene på norsk sokkel. Oda er Centricas første utbygging som operatør i Norge.

– Jeg er stolt over at vi er operatør for Oda-utbyggingen. Norge er et satsingsområde for Centricas olje- og gassvirksomhet og vi har planer om å investere videre, sier Omre.

Centrica Norge er operatør for lisensen (40 prosent). Partnere er Suncor Energy Norge (30 prosent), Faroe Petroleum (15 prosent) og Tullow Oil Norge (15 prosent).

 

Forrige artikkelFall i oljelagrene – oljeprisen hever seg
Neste artikkelAker BP-kontrakt til DNV GL

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR