CanArgo Energy Corporation blir kastet hodestups ut av Oslo Børs etter det børsen regner som grovt brudd på informasjonsplikten, i tillegg til at selskapet har blitt for lite for børsnotering.

Fire måneder etter fristen har CanArgo enda ikke publisert sin årsrapport for 2008. Dette betegner børsstyret på Oslo Børs som et alvorlig brudd på informasjonsplikten på børsen.

– I tillegg er kursverdien av selskapets aksje og selskapet samlet sett under minstekravet, uten at det i seg selv er tilstrekkelig for strykning, blir det rapportert i en børsmelding.

Oslo børs har nemlig et minimumskrav om at selskapets markedsverdi skal være på minimum 300 millioner, mens CanArgo ligger godt under dette.

– Et børsnotert selskap må være av en viss kvalitet og størrelse for at børsnoteringen skal ha en verdi både for investorene og markedet. Det er ikke tilfelle for CanArgo. I den interesseavveining som er gjort mellom aksjonærenes og selskapets interesse i fortsatt børsnotering og hensynet til minstekravene for notering i et regulert marked, er børsen kommet til at ulempene med strykning her må vike, melder børsstyret, og dermed kastes CanArgo ut av børsen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR