Engie har tildelt kontrakter for mulighetsstudier for Cara-prosjektet i Nordsjøen til TechnipFMC og Aker Engineering and Technology.

Studiene, såkalte feasibility studier, har til hensikt å vise potensiale, utfordringer og muligheter i en tidlig fase i utviklingsarbeidet.

Konkret skal det vurderes om Cara-funnet kan knyttes til eksisterende Gjøa-infrastruktur med en undervannsløsning.

– Cara er det nest største olje- og gassfunnet gjort på norsk sokkel i 2016. Størrelsen anslås fra 40 til 80 millioner fat oljeekvivalenter. Cara har meget gode reservoaregenskaper og et potensiale for høyere ressurser,» sier direktør for undergrunnsavdelingen, Raphaël Fillon, i ENGIE E&P Norge.

Arbeidsomfanget dekker to separate og parallelle studier som vil klarlegge forskjellige  undervannsløsninger for tilkobling av Cara til Gjøa-installasjonen.

Arbeidet er påbegynt og vil sluttføres i juni 2017.

– Sammen med de andre rettighetshaverne vurderer ENGIE E&P Norge å knytte Cara opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet. Dette vil redusere tid og kostnader i forbindelse med utbyggingen, sier Fillon.

Forrige artikkelDette var uhellene på norsk sokkel i forrige uke
Neste artikkelStenger ned Goliat for å fikse feil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR