Om meklingen mellom Industri Energi (IE) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) ikke fører fram under årets sokkeloppgjør, blir catering ved tre bedrifter tatt ut i streik. Men ved konflikt er ikke de streikende nødvendigvis garantert støtte fra andre medlemmer.

Dersom partene velger å ta konflikt etter meklingen, har forhandlingsutvalget i IE forberedt hvilke grupper som skal tas ut i streik. Informasjonen er nå levert til riksmeklingsmannen.

– Vi tar 65 organiserte ved to bedrifter på norsk sokkel ut i streik etter forpleiningsavtalen. I tillegg tar vi ut om lag 25 organiserte ved en annen bedrift på norsk sokkel, forpleining inkludert, etter operatøravtalen, forteller Per Inge Grimsmo, avdelingsleder i IEs forhandlingsavdeling.

Han vil ikke navngi de bedriftene som risikerer å bli rammet.

Petro.no og Oilinfo.no meldte fredag forrige uke at IE brøt lønnsforhandlingene med OLF fordi fagforeningen ønsker at renholdsoperatører med fagbrev skal lønnes på lik linje med andre fagarbeidere som mekanikere og elektrikere.

Les også: «Bryter for å løfte lavtlønte kvinner i oljå»

Leserreaksjoner
Petro.no og Oilinfo.no har mottatt reaksjoner fra lesere på IEs valg om å prioritere likelønnssaken:

– Med respekt å melde: Forpleiningen er en meget viktig trivselsfaktor offshore, men dersom jeg blir lønnet likt med en renholder, tar jeg det som en direkte fornærmelse, skriver en leser på Petro.no, som ifølge innlegget jobber som automatiker offshore.

Samme leser understreker også at dersom vedkommende gjør feil i arbeidet på en installasjon på norsk sokkel, så kan det føre til økonomiske konsekvenser, i verste fall produksjonsstans. Grimsmo i IE har følgende svar på kritikken:

– Dårlig renhold kan føre til store økonomiske konsekvenser for produksjonen offshore. I Nordsjøen har vi sett eksempler på at manglende renhold har gitt diaré med spredning. Det finnes mange måter å vurdere hvor viktig en jobb er, svarer Grimsmo.

Støtte fra medlemmene?
En annen leser har følgende kommentar på likelønnssaken:

– Dette kravet er en stor provokasjon for alle som har en tre-fireårig utdannelse for å få et fagbrev innen sitt fag. Nå må medlemmene i IE våkne og si fra til sin ledelse. Er spent på å se om IE virkelig mener dette, skriver leseren på Petro.no.

– Har dere støtte fra medlemmene deres til å gå ut i streik, dersom meklingen ikke fører fram?

– Vi har 55.000 medlemmer i IE. Det vil være rart om alle støtter oss i enhver ting vi foretar oss, sier Grimsmo som ikke vil utdype dette nærmere. Han har tillit til forhandlingsutvalget, som tar saken videre. Utvalget består av klubbledere fra de største bedriftene på norsk sokkel.

– Det er full enighet internt om hva som skal gjøres, legger Grimsmo til.

IE og OLF brøt forhandlingene som omhandler operatør, boring og forpleining torsdag forrige uke. Mekling blir trolig iverksatt mot slutten av mai.

Oljeserviceavtalen går derimot ikke til mekling. Her er det pause i forhandlingene, som gjenopptas neste uke.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR