Coast Center Base AS (CCB) har signert en landsdekkende kontrakt med Statoil om vedlikehold av subsea-utstyr og -verktøy. Dette melder selskapet i dag

Kontrakten, som har umiddelbar oppstart, omfatter demobilisering, lagringsvedlikehold og overhaling av subsea-utstyr som inngår i Statoils portefølje av undervannsverktøy. CCB har også opsjon på ytterligere vedlikeholdsarbeid i forbindelse med mobilisering og offshore-operasjoner.

Vedlikeholdsarbeidet skal utføres på CCB og baser eid av NorSea Group langs hele norskekysten. Majoriteten av arbeidet er planlagt utført på CCB (Ågotnes) i Bergen og Vestbase i Kristiansund, men det er også forventet at det vil bli betydelig aktivitet for Vestbase i Florø, Helgelandsbase i Sandnessjøen og Polarbase i Hammerfest.

Knutepunkt for subsea-virksomhet

Administrerende direktør Kurt R Andreassen ved CCB Basen på Sotra.
Administrerende direktør Kurt R Andreassen ved CCB Basen på Sotra.

CCB har tidligere meddelt at det satses tungt på en videreutvikling av CCB som hovedsete for subsea-vedlikeholdstjenester. Alle aktiviteter knyttet til kontrakten vil derfor bli ledet og koordinert fra selskapets subsea-kompetansesenter på Ågotnes, i samarbeid med øvrige baser og lokale underleverandører.

– CCB og Ågotnes er i omstilling, og vil i fremtiden være knutepunktet for Statoils subsea-virksomhet i Nordsjøen. Det er derfor viktig for oss og NorSea Group å videreutvikle kvalitetstjenester innenfor subsea-segmentet, og denne kontrakten legger et godt fundament for vår videre satsning, sier Kurt R. Andreassen, administrerende direktør i CCB. – Gjennom oppkjøpet av Logiteam og dannelsen av CCB Subsea har vi vist at vi kan tilby tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet sammen med leverandørene rundt oss.

Lokal verdiskapning og arbeidsplasser

Kontraktsmodellen bidrar ikke bare til å sikre enhetlig høy kvalitet og kostnadseffektivitet for Statoil, men vil også bidra til å opprettholde arbeidsplasser og skape verdier for lokalsamfunnene.

­– For CCB som selskap er det viktig å tenke på lokal verdiskapning. Vi ønsker også i fremtiden å bygge næringsklustre som bedriftene rundt oss skal nyte godt av, fortsetter Andreassen.

Kontraktens varighet er på 2 år med opsjon på 2 x 3 år.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelStatoils kontraktsstrategi skaper lokale muligheter
Neste artikkelAvvik med BOP-kontrollsystemene på Ekofisk K og Eldfisk B

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR