Centrica planlegger å bore en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet. Borestart er planlagt sent i 2017 eller tidlig i 2018.

Det skriver Faroe Petroleum i en markedsoppdatering.

«Hensikten med brønnen er å øke reservene og redusere usikkerheten knyttet til volumene», skriver Faroe Petroleum.

Brønnen skal bores av Deepsea Bergen.

Centrica og medeierne har allerede valgt en subseatilknytning til Åsgard B-plattformen for utbyggingen av funnet.

Eierne fått frist til å levere utbyggingsplan innen 30. juni 2019.

Dette ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Rettighetshaverne har vurdert flere utbyggingsløsninger og valgt en havbunnsutbygging tilknyttet Åsgard B-plattformen. Den valgte løsningen innebærer gasstransport vil Åsgard Transport (ÅTS). Det er ikke ledig kapasitet i ÅTS før 2021. Rettighetshaverne i Fogelberg har booket kapasitet i ÅTS for gassårene 2021-2023», skrev Olje- og energidepartementet i et brev til Centrica tidligere i år.

Det er planlagt å bore tre produksjonsbrønner, og ett boresenter er det foretrukne alternativet, dette for å minimere oppkoblingskostnadene og for å unngå flytting av riggen. Borekampanjen er estimert til å vare i omtrent 12 måneder.

Investeringene for utbyggingen er tidligere anslått til å bli mellom 7 og 11 milliarder kroner.

«Framover planlegger rettighetshaverne en ny gjennomgang av tekniske løsninger på Åsgard B, oppstart av forprosjektering i første kvartal 2018 fram mot innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i 2019. Med denne timeplanen er forventet oppstart i 2021.»

Departementet gjør det samtidig klart at utvinningstillatelsen vil falle bort dersom eierne ikke leverer en utbyggingsplan innen 30. juni 2019.

Forrige artikkelGullfaks B får forlenget levetiden til 2036
Neste artikkelAker BP-kontrakt til FPE Sontum

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR