Slapp ut sement ved viktig område for dypvannskoraller.,

Centrica har vedtatt et forelegg på 500 000 kroner etter at Miljødirektoratet anmeldte et ulovlig utslipp av sement ved Sula korallvernområde utenfor trøndelagskysten.

Hendelsen fant sted i 2010, da Centrica dumpet omtrent 80 tonn sement fra plattform til sjø ved Sularevet. Miljødirektoratet anmeldte hendelsen fordi utslippet er brudd på forurensingsforskriften § 22-4 og forbudet mot å dumpe masse i sjøen.

– Sularevet er et av de viktigste områdene for dypvannskoraller i verden, og vi stiller strenge krav til aktiviteten i området. Derfor ser vi alvorlig på at Centrica ulovlig har dumpet store mengder sement i et sårbart korallvernområde. Vi er fornøyd med at statsadvokaten gir Centrica en bot på 500 000 kroner, som selskapet nå har vedtatt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Hun mener boten har en viktig signaleffekt.

– Fra et miljøperspektiv er det svært betenkelig at selskapet, etter en omfattende intern beslutningsprosess, velger å handle i strid med et klart forbud som skal beskytte miljøet i havet. Det har viktig preventiv effekt at slike forsettlige lovbrudd blir straffet, sier Hambro.