Skal fokusere mer på kjernevirksomheten.,GC Rieber Shipping ASA har inngått avtale om salg av sine aksjer i Reef Subsea AS til HV V Invest Golf AS og HV V Invest Golf II AS, som begge er investeringsselskaper eid av HitecVision.

Salgssummen er satt til 175 millioner kroner, og vederlaget vil bli gjort opp gjennom en kombinasjon av kontanter og selgerkreditt. Justert for negativ resultatandel fra Reef Subsea i fjerde kvartal 2013, vil salget av andelen medføre en negativ resultateffekt på 83 millioner kroner i fjerde kvartal for GC Rieber Shipping.

Satser på spesialskip
Salg av andelen i Reef Subsea kommer som en følge av GC Rieber Shippings strategiske valg om å fokusere sterkere på sin kjernevirksomhet og kompetanse innenfor eierskap, utvikling og drift av spesialskip innen offshore markedet.

– GC Rieber Shipping ønsker å fokusere sine ressurser på de tre områdene som er definert som kjernevirksomhet. Vi ser spennende muligheter innen is/support, subsea og også innen seismikk. Vi har en sterk balanse som vi selektivt skal utnytte til å forfølge vekstmuligheter – og vi vil prioritere de prosjektene og satsingene som vi tror vil kunne gi den beste avkastningen», sier administrerende direktør Irene Waage Basili.

Transaksjonen gjennomføres så snart Konkurransetilsynet har samtykket til transaksjonen, eller fristen for inngripen er utløpt. Dette forventes innen mars er omme.

Forrige artikkelTraff på olje og gass i Novus
Neste artikkelTo nye kontrakter til Dolphin

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR