ConocoPhillips har delt ut kontrakter i dag til både DOF og Subsea 7. Førstnevnte skal levere støtteskip til Ekofisk, mens sistnevnte skal installere rørledninger.

EKOFISK: ConocoPhillips’ hovedprosjekt på
norsk sokkel. (Foto: CONOCOPHILLIPS)

Subsea 7 har sikret seg to kontrakter med ConocoPhillips i Norge, og er til sammen verdt 820 millioner kroner. Kontraktene havner i kategorien SURF (subsea umbilicals, risers and flowlines).

Den første kontrakten er for ingeniørtjenester, fremskaffelse, fabrikasjon, installasjon og hyperbarisk sveisearbeid på en ny vanninjeksjonslinje. Det nye røret skal kobles til en eksisterende 24″ rørledning for vanninjeksjon på Eldfisk-feltet, og kontrkaten gjelder også installasjon av en kontrollkabel og beskyttelsesstrukturer. Ifølge en pressemelding fra Subsea 7 skal ingeniørarbeidet for denne kontrakten starte i andre halvdel av 2011, mens operasjonene offshore vil finne sted primært i 2012.

Den andre kontrakten Subsea 7 og ConocoPhillips har inngått gjelder ingeniørtjenester, fremskaffelse, installasjon og tilkobling av spoler, tilhørende strukturer og lignende for olje og gasseksportlinjene til den nye plattformen 2/7 S på Ekofisk. Arbeidet vil også inkludere en omlegging av 14″ røret fra Embla til den nye plattformen. Ingeniørarbeidet vil starte i andre halvdel av 2011, mens operasjoner offshore vil finne sted fra 2012 til 2015.

DOF har på sin side sikret seg tre kontrakter for skip på norsk sokkel i regi av ConocoPhillips. De tre skipene skal primært brukes til forsyningstjenester, beredskapstjenester, ROV-operasjoner og seismikk, og vil være nybygg som DOF nå har bestilt fra STX OSV. De tre skipene vil baseres på STX MRV 05, STX MRV 05 ROV og STX MRV 05 SP-design.

Denne kontrakten vil starte opp i fjerde kvartal 2012 og ha en fast periode på syv år. ConocoPhillips har også mulighet til å forlenge kontraktene.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR