Partnerne i Tor II-prosjektet har besluttet å starte konsept-studier for mulige utbyggingsløsninger for reutviklingen av feltet.

Det bekrefter selskapet overfor Petro.no.

Studiene omfatter to hovedalternativer –  en ubemannet brønnhodeplattform (UWP) og et produksjonssystem på sjøbunnen (SPS).  Begge løsningene inkluderer flerfase-rørledning til Ekofisk for prosessering og styringskabel med servicetilførsel (umbilical).

Valg av løsning er planlagt til sent i 2018.

Tilgangen til plattformen vil skje via et servicefartøy (SOV) med gangbro. Den første plattformen på norsk sokkel av denne typen ble installert av Statoil på Oseberg-feltet i 2017.

Beslutning om konkretisering (BOK) ble sendt norske myndigheter i september. Lisensgruppen planlegger å levere inn PUD (plan for utbygging og drift) til myndighetene i 2019. Produksjonsstart er stipulert til 2021.

Tor-feltet ble funnet i 1970. Det ble bygd ut med en kombinert brønnhode-, prosess- og boligplattform knyttet opp mot Ekofisk-senteret med rørledning. Plattformen Tor 2/4 E var i drift fra 1978 til 2015 og produserte 237 millioner fat oljeekvivalenter.

Plattformen er stengt ned og avmannet og vedlikeholdes i dag av reisemannskap. 2/4 E inngår ikke i planen for nyutbygging av Tor. Norske myndigheter har godkjent avslutningsplanen for plattformen, og den vil bli fjernet.

Forrige artikkelRiggen er 122 meter – broen er 66 meter
Neste artikkel– Neste år blir det oljeopptur

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR