Statoils terminering av kontrakten på COSLInnovator er urettmessig, men de kunne kansellere den. 

Slik konkluderer Oslo tingrett i en fersk dom.

COSL Drilling Europe har derfor i det vesentlige vunnet frem med sitt syn i riggtvisten mot oljeselskapet.

Statoil må dermed betale operasjonsrate for leie av riggen fra de kansellerte avtalen 4. mars 2016 og frem til 4. juni. I tillegg må de betale 70 prosent av operasjonsraten frem til kontraktens utløp.

Etter det Petro.no forstår handler det om over 4 milliarder kroner.

COSLInnovator var på langtidskontrakt med Statoil da den, 30. desember 2015, ble truffet av stor bølge i uværet på Troll. En person mistet livet, riggen fikk skader og måtte til kai. Den 6. mars terminerte Statoil kontrakten på riggen med umiddelbar virkning. Dette fant COSL så urimelig og galt at de trakk Statoil til retten.

– … Verken kontraktens bestemmelser eller bakgrunnsrettens alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper gir grunnlag for heving eller den subsidiert anførte avbestilling av kontrakten. Så vel hevingen som avbestillingen var i strid med kontrakten og ikke begrunnet i bekymring for riggens driftssikkerhet, men utelukkende fordi Statoil ville spare store beløp, het det i COSLs skriv til retten.

Statoil mener de hadde anledning til å terminere kontrakten, fordi riggen ikke kunne arbeide i henhold til kontrakten i mer enn 30 dager. De bestrider at det dreier seg om en Force Majeure-hendelse.

– Kreftene fra bølgen lå innenfor de værkriteriene riggen skulle tåle i overlevelsesmodus. At COSL ble ute av stand til å utføre arbeid etter at bølgen traff riggen, skyldes at riggen var designet slik at den kunne få et betydelig negativt air gap i forkant av dekkboksen i sjøtilstander innenfor designkriteriene. Dette til tross for at den klare hovedregelen var at borerigger skal ha positivt air gap, skrev Statoil i sitt tilsvar.

Oslo tingrett gir COSL medhold i sine krav og skriver blant annet:

«Retten har etter dette kommet til at det kreves noe mer enn riggens blotte fravær fra feltet for at kontrakten skal kunne heves….. COSL må være «responsible for» årsaken til fraværet. I dette ligger i dette tilfellet at det må være en feil i riggens design og bygging, og innebærer noe mer enn at det ligger innenfor COSLs kontrollsfære som i force majeure-vurderingen».

De kommer også inn på problemstillingen med airgap, som stod i fokus etter ulykken.

«Statoil har etter ulykken vært opptatt av at riggen skulle hatt positivt airgap. Dette har imidlertid ikke vært noe tema i kontraktsforhandlingene ut fra bevisførselen. Det kan ikke gjenfinnes i kontrakten eller annen dokumentasjon at dette var et krav. Riggen skulle leveres i tråd med regelverket, og det ble den. At Statoil nå sier at de ikke ville inngått kontrakten om de hadde visst at riggen hadde negativt airgap, er derfor vanskelig å forstå. Retten viser også til at Statoils egne CAT -D rigger er designet med negativt airgap».

Begge parter skal dekke sine egne omkostninger.

Det er en måneds ankefrist i denne saken.

Forrige artikkelI dag blir Statoil Equinor
Neste artikkelEnige om tilknytningen av Nova til Gjøa – nå kommer PUD-en

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR