Lundin Norway planlegger å bore en avgrensningsbrønn i lisens 359 med COSLInnovator.

Brønnen er lokalisert cirka 19 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet, ved Luno II B.

Tidligste oppstart for boringen er oppgitt til 1. februar neste år. Inkludert opsjon for sidesteg er total varighet cirka 62 dager.

Det fremkommer av oljeselskapets myndighetssøknad.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR