Terje Vastveit skal lede kontoret i Kuala Lumpur, Malaysia., Terje Vastveit. (Foto: Cubility

Vastveits oppgave skal være å øke Cubilitys virksomhet i regionen og gi teknisk støtte til eksisterende virksomhet.

Kontoret opprettes ifølge selskapet som et svar på økende etterspørsel etter Cubilitys MudCube-teknologi, samt selskapets vekstplaner i regionen.

MudCube er et alternative til tradisjonelle shakere, og reduserer blant annet boreavfallet.

Cubility vil også rette seg mot asiatiske verft, hvor målet er å integrere MudCube som en del av nye riggdesign.

– Dagens kunngjøring er et signal fra Cubility om å utvide vårt globale fotavtrykk og gi asiatiske operatører en komplett tørrstoff kontrolløsning, sier Even Gjesdal, konsernsjef i Cubility.

– Med Terjes tiår med internasjonal erfaring og de fortsatte nyvinningene bak MudCube, er vi sikre på å levere reell endring til asiatiske boreoperasjoner, sier han.