Den russiske oljeanalytikeren Dimitrij Lukasjov i Aton Investment Bank, mener de norske selskapene har et bedre forhold til Gazprom-ledelsen enn konkurrentene. I følge Financial Times er Statoil-sjef Helge Lund åpen for å vurdere «joining forces» med Hydro på Shtokman.

Av: Torstein Schjølberg

NTB meldte på fredag at den russiske oljeanalytikeren overfor Associated Press holder de norske selskapene som favoritter for videre deltakelse i Shtokman-utbyggingen, ettersom han mener at de norske selskapene har et bedre forhold til Gazprom-ledelsen enn sine konkurrenter.

Gazprom-sjef Alexei Miller har på sin side antydet at de to eller tre utenlandske partnerne som blir med, «må ha erfaring i utbygging av kontinentalsokkelen og erfaring med LNG», og at selskapenes markedsmuligheter vil være avgjørende for valget av partnere.

Dette er signaler som blir tolket til å styrke Statoil og Hydros sjanser.

De norske oljeanalytikerne ser stort sett ut til å mene at Hydro har styrket sine muligheter videre, ved at kombinasjonen av avansert offshoreteknologi og god «record» på prosjektstyring gjør Hydro til en attraktiv partner for russerne i den største feltutbyggingen de gjør til havs.

På generell basis trekkes fram at Statoils kostnadssprekk på Snøhvit kan svekke selskapets muligheter til å delta i store fremtidige prosjekter. De fleste tenderer allikevel i retning av at Statoils gode sjanser for videre deltakelse i Shtokman-prosjektet i realiteten ikke er blitt påvirket av kostnadsoverskridelsene på Snøhvit.

Statoil har som kjent også tilbudt Gazprom Snøhvit-andeler mot å få partnerskap i Stockman-utbyggingen.

Gazpromsjef Alexei Miller har for øvrig sagt at så snart de endelige 2-3 partnere er valgt i løpet av et halvt års tid, ønsker selskapet å etablere en joint venture med disse partnerne.

Financial Times skrev fredag at «Helge Lund, Statoil chief executive, said he might consider joining forces with Hydro on Shtokman.»

Shell ute
Gazprom og Shell har i nærmere ti år vært strategiske alliansepartnere. Gazprom har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor Shell ble eksludert fra listen, men observatører antyder at grunnen kan ha vært utviklingen i Sakhalin 2, Shell’s LNG prosjekt på østkysten av Russland.

Tidligere i sommer ble Gazprom og Shell enig om en byttehandel, hvor Gazprom ga fra seg 50% av det sibirske gassfeltet Zapolyarnoye mot en 25% andel i Sakhalin-2. Mindre enn en uke etter at avtalen var på plass, offentliggjorde Shell at prosjektkostnadene for Sakalin-2 måtte økes fra 12 til 20 mrd dollar.

På forhånd hadde imidlertid Gazprom indikert at de anså Shell’s aktiva i Sakhalin som verdiløse på grunn av Shells økte prosjektkostnader.

Meldingen betød uansett at kostnadene var blitt doblet i forhold til det opprinnelig budsjettet på 10 mrd dollar.

I august informerte Shell også at om planene for å firedoble oljeutvinningen i Sakhalin-2 prosjektet var utsatt i beste fall med ett år. Det ble i tillegg informert om forsinkelser i LNG-prosjektet.

Forrige artikkelShtokman «short list» presenteres i dag
Neste artikkelHydro blir blant de største i Mexicogolfen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR