DEA Norge har solgt sine eierandeler i rørledningene Polarled, Gassled og prosesseringsanlegget på Nyhamane til CapeOmega.

– Infrastruktur er ikke en del av vår kjernevirksomet og salget frigjør midler til å fortsette styrkingen av olje- og gassvirksomheten, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge.

Rørledningen Polarled og oppgraderingen av terminalen på Nyhamna sikrer transportkapasitet fra gassen fra DEAs Dvalin-felt, som for tiden er under utbygging. Med Dvalin-utbyggingen bidrar DEA til å åpne opp en ny region for å forsyne Europa med naturgass.

Transaksjonen er ventet å bli sluttført i første halvdel av 2018, avhengig av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet. Partene er blitt enige om å ikke offentliggjøre salgssummen.

Polarled
482 kilometer gassrørledning fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna.
Andel DEA Norge: 4,791%

Nyhamna
Gass prosesseringsanlegg på Aukra og endestasjon for Polarled.
Andel DEA Norge: 1,0649%

Gassled
Selskap som eier infrastrukturen for gasstransport på norsk sokkel.

Andel DEA Norge: 0,081%, inkludert Zeepipe-terminalen (0,03946%) og Dunkerque-terminalen (0,05234%).

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR