Dea Norge har valgt å trekke seg ut av eierskapet i lisens 433, som blant annet omfatter Fogelberg-funnet.

De andre eierne, Centrica og Faroe, deler Dea sin andel mellom seg og vil da sitte med henholdsvis 66,7 og 33,3 prosent av lisensen.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Endringen i eierskap vil tre i kraft 1. oktober 2017.

PUD innen juni 2019
Fogelberg-funnet er besluttet utbygd som en subseatilknytning til Åsgard B-plattformen, og eierne har fått frist til 30. juni 2019 med å levere en utbyggingsplan.

«Rettighetshaverne har vurdert flere utbyggingsløsninger og valgt en havbunnsutbygging tilknyttet Åsgard B-plattformen. Den valgte løsningen innebærer gasstransport vil Åsgard Transport (ÅTS). Det er ikke ledig kapasitet i ÅTS før 2021. Rettighetshaverne i Fogelberg har booket kapasitet i ÅTS for gassårene 2021-2023», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Centrica.

Det er planlagt å bore tre produksjonsbrønner, og ett boresenter er det foretrukne alternativet, dette for å minimere oppkoblingskostnadene og for å unngå flytting av riggen. Borekampanjen er estimert til å vare i omtrent 12 måneder.

7-9 milliarder i investeringer
Investeringene for utbyggingen er tidligere anslått til å bli mellom 7 og 11 milliarder kroner.

Departementet har gjort det klart at utvinningstillatelsen vil falle bort dersom eierne ikke leverer en utbyggingsplan innen 30. juni 2019.

Forrige artikkelKårstø-kontrakt til Origo Solutions
Neste artikkelCentrica og Bayerngas Norge slår seg sammen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR