U.S. Chemical Safety and Hazard investigation board (CSB) har nå fullført sin gransking av Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen i 2010.

Ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) har de gjennomgått resultatene og anbefalingene fra rapportene, og vurdert dette opp mot situasjonen på norsk sokkel.

Mye arbeid er lagt ned for å finne årsakene til og dra lærdom av utblåsningen og brannen på Deepwater Horizon/Macondo i Mexicogolfen i 2010.

USAs føderale organ Chemical Safety and Hazard investigation board (CSB) sluttførte tidligere i år sin omfattende gransking av katastrofen. CSB la da fram de to siste av i alt fire granskingsrapporter etter ulykken.

Relevans for norsk sokkel?

Ptil har gjennomgått resultatene og anbefalingene fra CSBs rapporter og vurdert dette opp mot situasjonen på norsk sokkel.

Gjennomgangen av de siste rapportene fra CSB har ikke identifisert funn/resultater som ikke allerede er adressert i Ptils tidligere og pågående arbeid. Temaene og funnene som adresseres av CSB er imidlertid fremdeles høyaktuelle – spesielt tatt i betraktning de utfordringene næringen står overfor med effektivisering og kostnadskutt.

Fire rapporter

CSBs gransking er oppsummert i fire rapporter, fordelt på følgende tema:

  • Selve hendelsen og hendelsesforløpet
  • Tekniske funn relatert til utblåsningsventilen (BOP)
  • Human factors
  • Sikkerhetsreguleringsregimet under og etter ulykken & Anbefalinger.

Oppfølging

I Norge er det lagt ned et omfattende arbeid etter Deepwater Horizon-ulykken. Kort tid etter hendelsen opprettet Ptil en egen prosjektgruppe, og i perioden 2010 til 2013 utarbeidet Ptil rekke rapporter og anbefalinger om tiltak som har vært adressert næringen.

Arbeidet med oppfølging av erfaringer og nyvunnet kunnskap etter hendelsen i 2010 pågår fortsatt.

I sommer annonserte også BP at regningen etter Deepwater Horizon var klar.

Forrige artikkelEtt regelverksbrudd for «Stena Don»
Neste artikkelOljeprisen stiger og passerer 53 USD pr fat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR