Forsynings- og helikopterbasen til Johan Castberg legges til Hammerfest.

Driftsorganisasjonen blir i Harstad.

Det kommer frem i en melding fra Statoil.

Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år. Det vil bli investere rundt 1,15 milliarder kroner årlig for å drifte feltet. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Forsyningsbasen i Hammerfest vil gi en sysselsettingseffekt på rundt 30-45 årsverk, og helikopterbasen rundt 12-15 årsverk.

-Hammerfest har allerede etablerte baser og har lang erfaring, noe som gir de mest kompetente og kostnadseffektive løsningene, heter det.

Driftsorganisasjonen i Harstad, som vil støtte offshoreorganisasjonen og videreutvikle feltet når det er i produksjon, forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40-45 årsverk. Her har Statoil bygget opp et sterkt fagmiljø med 40 års erfaring med drift i nord. Johan Castberg vil spesielt dra nytte av samlokalisering med organisasjonene til Norne og Aasta Hansteen, som har likheter i utbyggingskonsept.

Offshore vil vi trenge en bemanning på mellom  90-100 personer fordelt på tre skift.

Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til i underkant av 50 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.

Statoil utreder sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminal-løsning på Veidnes.

Grunnlaget for beslutningene er basert på analyse gjort av Agenda Kaupang.

Forrige artikkelAltus Intervention tildelt femårsavtale med Maersk
Neste artikkelVil skape hundrevis av nye arbeidsplasser!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR