For første gang lyser Norges forskningsråd ut penger til studenter som ønsker å starte opp egen bedrift.

Målet er flere gründere og nye suksessbedrifter basert på ideer fra studenter. Det melder NTB.

– Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Vi ønsker at flere studenter bruker kunnskapen de har fått gjennom utdanningen til å bli gründere, sier næringsminister Monica Mæland.

Alternativ karrierevei

Den nye ordningen, kalt StudENT, vil gjøre det lettere for studenter med en god idé å ta sjansen på å starte egen bedrift, fremfor å velge andre karriereveier. På sikt håper Forskningsrådet at det vil bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren, samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Arvid Hallén og Monica Mæland. (Foto: NTB)
Arvid Hallén og Monica Mæland. (Foto: NTB)

– Vi har flere gode eksempler på norske bedrifter som er startet opp av studenter, men vi tror det er et større potensial her. Vårt håp er at denne ordningen skal bidra at flere får muligheten til å realisere gode ideer og skape nye bedrifter, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Inntil én million hver

StudENT-ordningen kan gi gründere med nylig avlagt mastergrad inntil én million kroner i løpet av et år. Pengene skal brukes til å jobbe fulltid med å realisere en idé etter avlagt mastergradseksamen, og kan brukes til både lønn og utviklingskostnader.

Pengene kommer fra en ekstrabevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet til FORNY2020, Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Første søknadsfrist er 18. mai i år.

– Gjennom denne ordningen får universitetene og høgskolene mulighet til å løfte frem de mest lovende student-ideene og bidra til at disse kan settes ut i livet, sier Mæland.

Forskningsrådet krever at Universitet og Høyskolene må stille med mentor, lokaler og utstyr for studentgründerne gjennom hele perioden det gis støtte til.

– Dette mener vi er en styrke for studentene, og samtidig gir det studiestedene et unikt innblikk i oppstartsfasen til en ny bedrift, sier Arvid Hallén.

Pilotordning

Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte opp under studenter med innovative ideer.Ordningen er en pilot i 2016 og skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren.

– Vi ønsker å lære mer om hvordan vi best kan fremme studententreprenørskap. Vi har allerede fått mange spørsmål om ordningen, så alt tyder på at det i alle fall er stor interesse og forhåpentligvis mange studenter som vurderer å bli gründere, sier Arvid Hallén.

Forrige artikkelStatoil tildeler Huldra-kontrakter
Neste artikkelAmerikanske lagertall stiger igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR