Bakgrunnsartikkel av John Økland, journalist i Petro.no

Tirsdag morgen ble det kjent at Transocean vil kjøpe Songa Offshore. Budet priser hele selskapets egenkapital på fullt utvannet basis til 9,1 milliarder kroner, og gir selskapet en verdi på rundt 26,4 milliarder kroner.

Det har lenge vært snakket om oppkjøp og konsolideringer i riggmarkedet. Når det nå går fra ord til handling, er det aktuelt å spørre:

  • Hvorfor akkurat nå?
  • Hvorfor er det nettopp Songa Offshore som blir kjøpt opp? Og hvorfor av Transocean?
  • Hva betyr dette for riggmarkedet i Norge?

Det første først.

Riktig tidspunkt
Etter at riggmarkedet har vært i fritt fall siden våren 2014, ser man nå tegn til bedring. Det flater ut, både med tanke på rater og aktivitet. Flere aktører melder om gryende interesse fra kundene. Med andre ord; bunnen er nådd. Og dersom man da har finansielle muskler, så er timingen for et oppkjøp perfekt. Timingen kan også være god for selger, dersom denne får priset inn den oppturen som er ventet å komme.

Transocean har alt brukt nedturen til å rydde i egen flåte, ved å selge jack-up-riggene til Borr Drilling for 1,35 milliarder dollar. Det har gitt friske penger inn og mulighet til å konsentrere seg om en spesialisert flåte.

Svaret på det første spørsmålet er altså timing.

Lange avtaler med gode rater
Oppkjøpet innebærer et bud på 9,1 milliarder kroner, noe som setter en verdi på selskapet på 26,4 milliarder.

Slike oppkjøp vil alltid være spekket med ulike verdivurderinger og tall satt opp mot hverandre. Men fakta er følgende, og gir svaret på spørsmål nummer to:

Songa Offshore har fire nye CAT D-rigger. Songa Equinox med kontrakt ut 2022. Songa Endurance med kontrakt til 3. kvartal 2023. Begge disse riggene mottar en dagrate på hele 490.000 dollar. «Hele» fordi riggavtaler i dag inngås med rater på 200.000-250.000 dollar dagen.

Songa Encourage og Songa Enabler har kontrakt henholdsvis ut 2023 og til 2. kvartal 2024. Disse henter dagrater på 440.000-450.000 dollar.

Samlet gir disse fire riggene, som nå leverer 100 prosent oppetid, en løpende cash flow som er som musikk i en oppkjøpers ører.

Ordrereserven til Transocean øker fra 10,2 milliarder til 14,3 milliarder dollar som en følge av dette oppkjøpet.

Transocean kjøper altså Songa Offshore for å få inn fire nye rigger, med høy dagrate og lange kontrakter. At de er bestilt av Statoil, og dermed vil leve lenge på norsk sokkel, er også et godt argument.

Tabloid sagt; fire pengepresser.

Til slutt; hva betyr så dette for riggmarkedet i Norge?

Blir stor – skraper rigger
Det betyr neppe så mye for markedsbalansen og anbudsrundene fremover. Transocean vil få en åpenbar stordriftsfordel, verdsatt til 40 millioner dollar i årlige synergier. Det skal gi en enda sterkere og mer lønnsom rigg-gigant på verdensbasis. Samlet gir dette likevel en del makt til en større spiller på norsk sokkel – det vil kunne påvirke markedet noe, men ikke dramatisk.

Transocean har til nå vist at de ikke ønsker å sitte med for mange gamle rigger i opplag. De har tatt ut både Transocean Winner og Transocean Searcher her i Norge. World Wide har de også skrotet i stor stil.

Da ligger det i kortene at de nok også sier farvel til minst av de tre parkerte riggene som Songa har.

Songa Trym og Songa Delta ligger dermed dårlig an.

Skulle en eller flere av disse skrotes, vil heller ikke dette ha stor innvirkining på markedet eller dagratene. Gamle rigger i opplag er som kjent langt unna å kjempe om de fleste kontraktene som er ute nå; korte avtaler på et lite antall brønner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR