Er det mulig å sikre seg full kontroll på alt en fast installasjon eller rigg trenger? Fra produktene forlater leverandøren til de står ferdig levert på plattformdekket?

Vi snakker om hundretusenvis av tonn teknologisk utstyr, mud, kjemikalier, borerør og drivstoff. Samt mat, toalettpapir og så videre og så videre.

En slik oversikt er i hvert fall det hårete målet når Norges største baseoperatør NorSea Group nå lanserer et eget digitalselskap – NSG Digital.

– Basene er navet i logistikkjeden. Alt som skal ut i havet, bortsett fra folkene som reiser fra heliporten, må innom en base. Derfor ser vi det som naturlig at vi samordner og effektiviserer denne delen av industrien, sier konsernsjef John Stangeland i NorSea Group.

– Hvilke utfordringer vil det nye selskapet og det nye systemet helt konkret løse?
– Per i dag er det ingen som har full oversikt over leveransene. Man kan enkelt se for seg at to forskjellige selskaper bestiller to pumper fra en leverandør i Italia med kort tids mellomrom, og at disse fraktes parallelt hele veien gjennom Europa og opp til Nord-Norge parallelt. Digitalisering og samordning vil gi mindre av denne typen dobbeltarbeid, sier Stangeland. 

– I tillegg gir det basene større muligheter til å koordinere aktiviteten ved kai. Slik det er nå, vet vi sjelden hvilke lastebiler og leveranser som kommer, og dermed blir mye av arbeidet ad hoc. Dersom vi vet mer og kan styre dette, vil hele driften bli mer effektiv, supplerer Ola Thuen Neergaard, selskapets CCO.

– Men er selskapene villige til å dele den informasjonen dere trenger for å bygge opp et slikt system?
– Et betimelig spørsmål. Men vi er overbevist om at deling av informasjon og samarbeid på tvers av  selskaper og leverandørkjeder vil være nøkkelen i fremtidens logistikk, sier Thuen Neergaard.

– Mer som Posten sitt sporingssystem, altså?
– Det kan du si. Men Posten har sitt eget system, og det har alle andre også. Vi snakker her om en felles løsning som fungerer som en paraply for alle de andre systemene.


Til å lede NSG Digital har Norsea Group hentet inn Henrik Heggland, som har sin bakgrunn fra programvareutvikling i roller som softwarekonsulent, forretningsutvikler, rådgiver og kommersiell leder.

Heggland har bistått Norsea Group gjennom å identifisere behov og planlegge utviklingsløpet for den nye software-løsningen, som har fått navnet E2E.

Selskapet jobber allerede med en pilot for systemet og har flere store olje- og serviceselskaper med seg i prosessen.

– Hele poenget er å spare kostnader gjennom effektivisering. Vi må lære av bilindustrien. Alle har ikke råd til å utvikle sine egne skreddersydde løsninger, heller ikke innen logistikk. Vi må få ett system som alle stoler på og som alle bruker. Kun da får vi tatt ut potensialet, sier John Stangeland.

Forrige artikkelDobler anslagene i Barentshavet og venter bore-boom
Neste artikkelStatoil leier boligrigg for 450 millioner til Sverdrup

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR