Stavangers Rystad Energy-sjef, Tore Guldbrandsøy, forteller Petro.no om tankegangen rundt konsulentselskapets optimisme, og markedet som vil komme tilbake i løpet av de neste fem årene.

– Det fundamentale som våre analyser viser er at når oljeprisen er lav, så blir flere prosjekter og aktiviteter stoppet. Det er fordi de ikke er økonomisk lønnsomme eller fordi selskapene ikke får tilstrekkelig med finansiering, med en lav oljepris og kontantstrøm, sier Guldbrandsøy til Petro.no.

– Dette vil føre til et fall i den globale produksjonen, ettersom det eksempelvis blir færre nye brønner og brønnoverhalinger i produserende felt samt at nye feltutbygginger blir utsatt. Basert på en jevn etterspørselsvekst, vil det etter hvert ikke være nok olje som er lønnsom med dagens lave priser. Dette betyr at prisen vil gå opp igjen, sier han.

Bakgrunn: Rystad Energy tror oppturen for oljebyen vil starte i 2017/2018

Mindre oljeproduksjon kan slå bra ut for norsk oljesektor

Oljebransjens konsulentselskap, Rystad Energy AS, følger verdens oljeproduserende felt tett. Ifølge dem er det mange felt som tåler det lave oljeprisnivået, men det finnes også felt der oljefatene blir for dyre. Det er dette Rystad Energy legger til grunn når de sier at oljeprisen på et tidspunkt er nødt til å gå opp:

– Det vi spesielt ser effekten av er oljeboringen i USA. I løpet av et halvt år har boreaktiviteten falt med 60 prosent. Det betyr ikke at produksjonen vil falle, men at den flater ut. Det at produksjonen går ned på grunn av oljeprisnivået vi har nå, kombinert med at oljeselskapene strammer inn forbruket, vil på sikt slå bra ut for norsk oljesektor, sier Guldbrandsøy.

Stavangers Rystad Energy-sjef påpeker at nå som oljeselskapene reduserer kostnader og aktivitetsnivået går ned, sikrer de samtidig flere kostnadseffektive kontrakter med leverandørselskapene. Dette ser man eksempelvis på tildeling av kontrakter på Johan Sverdrup.

– Leverandørselskapene må følgelig bli mer effektive eller komme opp med bedre løsninger for å vinne fram i konkurransen. Videre vil de slå seg sammen for å gi et bedre tilbud, og hvis de er store nok, redusere konkurransen. Det ser vi blant annet ved Halliburtons kjøp av Baker. Dette gjør at det er behov for færre ansatte. Kostnadsbildet er tjent med dette, men i neste syklus kan tiltakene medføre mindre konkurranse og økte kostnader for oljeselskapene.

Les også: Rystad anslår brå oljeprisoppgang fra 2017

– Mye av kostnadene ligger i antall ansatte

– Er nedbemanninger den beste veien å gå for å drifte godt?

– Mye av kostnadene ligger i antall ansatte, og med flere ansatte blir fort arbeidsprosessene kompliserte, og man legger seg til vaner som ikke nødvendigvis er optimale over tid. Følgelig er det jevnlig nødvendig med en kritisk gjennomgang om man bruker tiden på verdiskapende aktiviteter. Dette gjelder både oljeservice og oljeselskap, sier Guldbrandsøy, og legger til:

– I tillegg må man komme opp med ny teknologi og alternative løsninger. Dette tror jeg vi vil se mye av i tiden framover fordi vi nå må gjøre det, og fordi vi har kompetansen i bransjen til å gjøre dette.

– Hvordan skal man sikre næringens tilgang til nøkkelpersonell i fremtiden?

– Det gjør vi ved å kommunisere, med fakta og analyser, hvor viktig næringen er; at denne fantastiske industrien kommer til å bli her i lang tid framover. Dette er en næring der mulighetene er mange – også i tider som denne. I Stavanger er det for eksempel lite leveranser internasjonalt, og der må det være et potensiale.

Les også: Rystad: – Produksjonsveksten reduseres med 2 millioner fat per dag

Mange muligheter i utlandet

– Hva mener du norsk oljenæring kan levere internasjonalt?

– Vi er i front innen offshore-teknologi, og da er det naturlig å levere dette til andre deler av verden som trenger dette, eksempelvis Mexicogulfen, Brasil, Sør-Amerika og Vest-Afrika. Vi har også flere selskaper som leverer spennende brønnteknologi til blant annet Midtøsten. Disse mulighetene kan vi gripe, men noen blir nødt til å reise mer eller flytte på seg.

Noen mener potensialet i P&A (plugging av brønner) er stort, mens andre mener dette ikke er redningen – hva mener du om P&A?

– Jeg ville sett nærmere på britisk sokkel; den er ti år mer moden enn den norske. Samtidig som den lave oljeprisen skaper problemer for oljenæringen i UK, kommer det nå en stor bølge med brønner som skal plugges der. Dessuten vil stadig flere plattformer stenges ned. Oljeselskapene har lite lyst til å bruke mye penger på dette, og mange vil sannsynligvis prøve å utsette ryddearbeidet. Dette er interessant, også fordi en lignende bølge vil komme til Norge om ti år fra nå.

– Dessuten liker jeg heller at du kaller oss for realist eller realistoptimister, avslutter Guldbrandsøy.

Les også: Rystad Energy åpner Stavanger-kontor

Hold deg oppdatert på det som skjer i norsk oljesektor: 

Abonner på nyheter fra Petro.no: Nyhetsbrev

Forrige artikkelFærre jobber i oljå
Neste artikkelFår bore Ørnen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR