Sokkelåret 2015: – På sikt venter vi en høy og stabil utvikling, men på et nivå som er mer bærekraftig. Det er trist å se at kuttene som nå gjøres igjen skremmer de unge bort fra bransjen, sier oljedirektør Bente Nyland.

Torsdag presenterte oljedirektøren investerings- og produksjonsprognoser, samt resultater av leting og produksjon i 2015.

Les mer: Sokkelåret 2015 – lave oljepriser gir betydelige utfordringer for bransjen

– For mange er det særlig oljeprisen og kostnadskuttene som har preget hverdagen, sa Bente Nyland.

Samtidig la hun frem flere positive milepæler i 2015. Ifølge henne er deres prognoser basert på en oljepris på dagens nivå.

– Vi har lagt til grunn at fallet i oljeprisen er forbigående, og at prisen skal opp igjen. Vi forutsetter at dette kommer til å skje gradvis over noen år, sa Nyland.

– Blir oljeprisen imidlertid liggende rundt dagens nivå, med så lave priser, vil vi se enda mer endringer bli gjort i næringen, som vil få stor betydning fremover.

Sikkerhet

Hun begynte med slutten, og oppsummerte de siste alvorlige hendelsene på norsk sokkel før årsskiftet, og minnet om at sikkerheten kommer først.

– Året fikk dessverre en tragisk avslutning med en dødsulykke på «COSL Innovator» på årets nest siste dag. Og det var dramatiske timer da en lekter uten kontroll drev mot Valhall-feltet i Nordsjøen på nyttårsaften, sa Nyland.

– Oljeindustrien har vært og er en foregangsnæring når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Når slike hendelser skjer er det en viktig påminnelse om viktigheten av å ha et godt sikkerhetsregime som en basis for virksomheten, sa hun.

Bærekraftig utvikling

Oljeprisen falt fra 110 dollar fatet i juni 2014, og er på starten av dette året lavere enn den har vært på lenge, og ligger nå på rundt 30 dollar fatet.

– Kostnadsnivået var og er fortsatt et viktig tema, men vi ser tydelige tegn på at vi er på vei til å kutte de. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt. Og på sikt venter vi en høy og stabil utvikling, men på et nivå som er mer bærekraftig, sa Nyland.

Viktigste eksportnæring

– Selv om statens inntekter fra olje og gass er redusert, som følge av den lave oljeprisen, er næringen fortsatt vår viktigste eksportnæring, og vil forbli det i mange år fremover, sa Nyland.

Norsk sokkel har store gjenværende ressurser, som utgjør potensielt store verdier. Mer enn halvparten av ressursene våre er ikke produsert.

– Store gjenværende ressurser gir grunnlag for fortsatt høy aktivitet og høy verdiskapning. Det forutsetter imidlertid at pris og kostnadsnivået når et nivå som gjør dette mulig for å utvikle lønnsomme prosjekter, sa hun.

Det var rekordinvesteringer i 2013 og 2014, og med et tilhørende høyt kostnadsnivå. I 2014 pågikk det 11 feltutbygginger samtidig. Fire av disse er nå avsluttet, og feltene er kommet i produksjon.

– Dette gir en del av forklaringen på nedgangen vi ser i investeringsprofilene, sa Nyland.

– Nedgangen kan også forklares ved at prosjekter utsettes, samt kostnadskutt og effektivisering. Det merkes at næringen har tatt tak i kostnadene, og ikke bare gjennom nedbemanning. Det som blir viktig er at omstillingen som vi nå ser gir varige effektivitetsgevinster, og at man unngår uheldige effekter av kortsiktige kostnadskutt, som for eksempel at ressurser går tapt.

Utfordringer

– Det er noen utviklingstrekk som gir oss ekstra utfordringer. Blant annet mener vi at vi i det siste har sett en dreining av seksapsatferd, til at de blir mer kortsiktige. Det innebærer blant annet at man ser mer fokus på kostnader og balansepris fremfor verdi. Man ser mer på forenklinger enn å tenke langsiktighet, robusthet og fleksibilitet, og vi ser større fokus på enkeltprosjekter, fremfor å tenke områdeløsninger, sa Nyland.

– Selv om utfordringene er blitt større forventer vi at det fortsatt tas langsiktige beslutninger. Vi aksepterer ikke skumming av fløten, sa hun.

– Oljeprisen ligger omtrent på samme nivå som i 2004. Heldigvis kan man si i denne sammenheng, har valutakursen med den svake krona redusert virkningen av lavere oljepris. Samtidig er det godt å se at selv i et krevende år som 2015, at petroleumsnæringen fortsatt er landets største eksportnæring, med en samlet eksportverdi på 400 milliarder kroner.

– I tillegg kommer ringvirkningene av de store investeringene og ikke minst eksporten som oljerelatert industri står for. Dette viser at olje og gass fortsatt er sentral i norsk økonomi, og vil være det også i årene fremover.

– Det blir ingen bråstopp i norsk petroleumsnæring, og det er fortsatt behov for kloke hoder. Det er trist å se at kuttene som nå gjøres igjen skremmer de unge bort fra bransjen. Nedgang i søknader til petroleumsrelaterte fag på høyskoler og universitet er dramatisk. Det er sikkert at aktiviteten på norsk sokkel kommer til å forbli høy de neste 10 årene. Da trenger vi nye kloke hoder til å erstatte oss som jobber her i dag.

– Viktig å ikke være naive optimister, men det er også viktig at vi ser mulighetene som ligger i petroleumsressursene våre, og spesielt nå når det ser veldig mørk ut, avsluttet Nyland.

Fakta:

* Høy leteaktivitet tross lav oljepris i 2015.

* Fortsatt mange søkere til TFO og 23. runde.

* Like mange letebrønner i 2015 som i 2014.

* Fire nye felt ble satt i produksjon i 2015.

* Fire PUDer ble godkjent i 2015.

* Oljeproduksjonen økte for andre år på rad.

* Petroleumsproduksjonen vil holde seg like høy de neste årene som i de fem foregående.

* Rekordmange brønner ble boret i fjor.

* Rekord i gassalg i 2015.

 

Forrige artikkelProduksjonsnedgang for Det norske
Neste artikkelFår bore Solaris

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR