Det norske har inngått en avtale om en oppjekkbar produksjonsenhet til Frøyfeltet, og forventer å få opp 56 millioner fat olje.

DEMONTERT: Elfs Frøyinstallasjon har havnet på
land.

Det norske vil foreløpig ikke opplyse hvem kontrakten er inngått med, men kontraktøren skal stå for konstruksjon og drift av produksjonsenheten som skal til lisens 364.

Tidligere har Elf drevet produksjon på Frøy, men feltet ble stengt i 2001.

Det er forventet at produksjonen skal starte igjen i 3. kvartal 2012, og kontrakten har en varighet på 10 år, med opsjon på fem år til.

– Med dagens oljepriser anslås prosjektet å generere en netto nåverdi på 4 milliarder kroner. Dette utgjør betydelige verdier for både lisenshavere og samfunnet, sier administrerende direktør Eirik Haugane.

Det norske er operatør på feltet med en andel på 50 prosent, mens resten av feltet eies av Premier Oil.

Avtalen som er inngått er en prinsippavtale, og det gjenstår å få godkjenning fra styringskomiteen i lisensen og godkjenninger fra styret hos kontraktøren, Premier og Det norske. I tillegg forutsettes det at PUD for feltet blir godkjent.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR