Det norske oljeselskap kjøper aksjene i BP Norge, og danner et uavhengig offshore lete- og produksjonsselskap.

Selskapet skal hete Aker BP ASA og ha hovedkontor på Fornebuporten, med Aker ASA og BP som de førende industrielle aksjonærer.

Transaksjonen skal ifølge Det norske gi styrket drift, større kostnadseffektivitet og økt vekstpotensial.

– Vi er stolte av at vi gjennom denne fusjonen danner Aker BP, et ledende uavhengig offshore lete- og produksjonsselskap, sier Øyvind Eriksen, styreleder i Det norske.

– Aker BP vil dra nytte av Det norskes effektive drift, BPs kapabilitet som internasjonalt oljeselskap, samt Akers industrielle erfaring gjennom 175 år. Sammen danner vi en solid plattform for å skape verdier for våre aksjonærer gjennom vår unike industrielle kompetanse, en portefølje i verdensklasse og finansiell robusthet, sier Eriksen.

Eierskap

Aker BP vil være eid av Aker ASA (40 prosent), BP (30 prosent) og øvrige aksjonærer i Det norske (30 prosent).

Det norske vil utstede 135,1 millioner aksjer til BP, basert på 80 NOK per aksje, som kompensasjon for alle aksjene i BP Norge.

Transaksjonen inkluderer eiendelene, et fremførbart skatteunderskudd på 267 millioner USD og en netto kontantbeholdning på 178 millioner USD.

Aker vil samtidig kjøpe 33,8 millioner aksjer fra BP til samme pris for å nå den avtalte eierstrukturen.

– Et nytt steg fremover

– Vi har vært i tett dialog med Folketrygdfondet, Det norskes nest største aksjonær, som støtter transaksjonen. Fra vårt utgangspunkt som leteselskap har vi utviklet selskapet til et fullverdig lete- og produksjonsselskap. Sammen med BP tar vi et nytt steg fremover gjennom opprettelsen av Aker BP, sier Eriksen.

Aker BP har som målsetning å introdusere en kvartalsvis utbyttepolitikk. Første utbetaling av utbytte planlegges i fjerde kvartal 2016, med forbehold om godkjennelse fra kreditorene.

Aker BP vil bestå av en portefølje av 97 lisenser på norsk kontinentalsokkel, der 46 er operatørskap. Det sammenslåtte selskapet vil anslagsvis ha 723 millioner fat P50-reserver, med en samlet 2015-produksjon på rundt 122.000 fat per dag.

– Aker BP vil ha en balansert portefølje av egenopererte felt, og en høykvalitetsportefølje av ikke-sanksjonerte funn. Selskapet vil ha et potensial til å nå en produksjon på over 250.000 fat per dag i 2023, sier administrerende direktør i Det norske, Karl Johnny Hersvik.

Aker BP har som ambisjon å etablere en effektiv forretningsmodell etter Lean-prinsippene.

– Vi vil implementere enkle prosesser i hele selskapet og skreddersy organisasjonsstrukturen med kompetanse fra begge organisasjoner. Vi forventer å realisere betydelige kostnadskutt og synergier som vil bli implementert i tett samarbeid med ansatte og leverandører, sier Hersvik.

Øyvind Eriksen vil fortsette som styreleder i selskapet og Karl Johnny Hersvik vil fortsette som administrerende direktør.

Forrige artikkelStatoil fullfører 19 måneders letekampanje offshore Newfoundland
Neste artikkelSlemmestad er spuddet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR