Det norske og partnere i lisens 553 i Nordsjøen, nabolisensen til Garantiana, skal bore Kvitvola-prospektet i 2013, eventuelt i 2014 dersom det blir vanskelig å finne rigg.

Lisenshaverne i PL 553 i Nordsjøen, Det norske, Svenska Petroleum og Bayerngas har planlagt å bore prospektet Kvitvola i løpet av 2013. Beslutningen ble oversendt myndighetene tidligere i år.

Partnerskapet har nå søkt om 2 års utsettelse av frister for BOV (beslutning om videreføring) samt ett års forlengelse av initiell periode og frist for Plan for utvikling og drift (PUD). BOV har opprinnelig frist 19. februar 2013, og PUD/Initiell periode har frist 19. februar 2015.

Ifølge søknaden om fristutsettelser, skal det gjøres borestedsundersøkelser og brønnplanlegging i 2013. Om alt går som man håper, er det også en mulighet for at en letebrønn kan bores i løpet av neste år.

– Boring av en letebrønn er også foreslått som en del av 2013 arbeidsprogram, men avhengig av riggtilgjengelighet er det ikke usannsynlig at boring først vil finne sted i 2014, heter det.

Tidligst mulig boretidspunkt er andre halvår neste år, men det kommer da som nevnt an på riggtilgjengelighet.

PL 553 ligger i moden del av Nordsjøen, og prospektet ligger i nabolaget til Garantiana , der Total og partnere for kort tid siden bekreftet funn.

Forrige artikkelStarter boringen av Rodriguez
Neste artikkelMaersk får bore Albert

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR