Disse bildene fra romteleskopene Spitzer og Hubble viser hvordan vårt solsystem ser ut om fem milliarder år. Der har vi ingen framtid.

NTB

Kilde: NASA

Det er lenge siden astronomene forsto at Solens levetid er begrenset. Den er 4,6 milliarder år gammel, og kommer til å leve i cirka 5 milliarder år til. Da er det slutt her på Jorden. Planeten vår kommer til å brenne opp eller bli slukt når Solen i sine dødelige krampetrekninger ekspanderer til flere ganger sin nåværende størrelse.

Bilder av framtiden
Konsekvensene er ikke lette å fatte. At planeten vi bor på skal tilintetgjøres i et flammehav utfordrer forestillingsevnen vår.

Nylige bilder fra NASAs to romteleskop Hubble og Spitzer gjør det lettere å forstå. Bildene viser solsystem som allerede har lidd den skjebnen vi har i vente. I begge tilfellene har stjernen utvidet seg mot slutten av sin levetid, og blitt så voldsom at den har brent vekk sine innerste planeter (vi formoder at stjernen hadde planeter).

Kilde: NASA

Hvit dverg
De ytterste planetene og det andre som ikke brant opp, ble forstyrret i sine baner og endte opp med å knuse hverandre til støv i solsystemets siste ragnarokk.

Etter stjernens dramatiske sorti er en liten hvit dverg alt som er igjen av den. Fusjonsprosessen har stoppet opp, og nå har den bare en høy overflatetemperatur og en beskjeden glød å vise til. Rundt den svever støvskyene fra massen den kvittet seg med, og fra det andre som var til stede i solsystemet. Etter hvert blir den hvite dvergen helt avkjølt, og ender opp som en brun dverg.

Vakker framtid
Astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard synes ikke Jordens uunngåelige skjebne er trist.
– Se på bildene. Vi får en vakker framtid! Den planetariske tåken etter Solens død blir ufattelig vakker, men vi må selvfølgelig finne oss et annet sted å se det fra, ler han.

Som en praktisk anlagt person minner han om at menneskehetens slutt på Jorden kommer lenge før planeten blir slukt av Solen. Vår livgivende stjerne øker nemlig sin utstråling jevnt og trutt. Allerede nå avgir den 40 prosent mer stråling enn da den var ny.

Lenge til
– Om 500 millioner år har Solen est så mye at den har kokt bort alt vann på Jorden. Planeten vår blir ubeboelig. Hvis mennesket finnes da, bor vi et helt annet sted, sier han.

Om det kan være noen trøst ser det ut til at alle arter på Jorden eksisterer bare en begrenset tid. Det er ikke sikkert vi er til stede når katastrofene inntreffer. Det moderne mennesket (Homo sapiens) har bare eksistert i 300.000 år. Ser man for seg Jordens utvikling fram til nå som en 60-meters bane, oppsto denne menneskearten 4 millimeter fra målstreken, dagen i dag.
– Da er det langt igjen både til 500 millioner år og til 5 milliarder år, mener Knut Jørgen Røed Ødegaard.