Statoil har bestemt seg for å bruke steel catenary risers, stålstigerør, på sitt utbyggingsprosjekt Luva. De røffe værforholdene i området byr på utfordringer Statoil fortsatt ikke har en endelig løsning på.

SPAR På LUVA: Luva-feltet skal bygges ut med
en spar-plattform. (Ill.: STATOIL)

En av de største teknologiske utfordringene for Luva-prosjektet i Norskehavet har vært hvordan gassen og kondensatet som produseres skal komme opp til plattformen. Tidligere denne uken skrev vi at Statoil har bestemt seg for å gå for en spar-plattform. Dette er en bøyelignende struktur som fører til at det er relativt liten bevegelse i den flytende enheten. Men, havdypet på Luva er det største for en feltutbygging i Norge noensinne (rundt 1.300 meter), og selv om feltet bygges ut med en spar, vil det ruskete været i området føre til bevegelse i plattformen.

Les også: Verdens største spar til Luva

Utfordrende stigerør
Tidligere har Emil Volckmar, prosjektlederen for Luva hos Statoil, uttalt at selskapet har vurdert flere ulike løsninger, både hybridtårnstigerør, fleksible stigerør og stigerør i stål.

Hybridtårn-stigerør innebærer at stigerørene går i et tårn opp til en bøye som flyter et stykke under overflaten. Der flyter gassen ut av stigerørssystemet og inn i en fleksibel slange som så går om bord i plattformen. Fleksible stigerør brukes ofte ved FPSO-utbygginger, mens ved feltutbygginger på samme dyp som Luva er det vanlig med stigerør i stål. Men værforholdene i Norskehavet byr på utfordringer for Statoil.

– Vi sliter med å kunne dimensjonere disse stigerørene til våre forhold. Det er ingen av løsningene som er fullt ut kvalifiserte, men vi må jobbe med alle. Det er viktig at vi ser på plattformen, stigerørene og forankringen som ett system, sa Volckmar i februar.

Les også: Dypt vann og røft vær utfordrer Luva

Nå bekrefter Knut Gjertsen, Statoils direktør for feltutvikling i nord, at selskapet jobber med et hoved-case for stigerør i stål.

– Vi har landet på en løsning med steel catenary risers for utredning frem mot endelig konseptvalg. Det er stålrør i ordets rette og beste forstand, men det gjenstår en del teknologiutvikling knyttet til det fortsatt, sier Gjertsen til Oilinfo.

– Vi skal klare å løse denne utfordringen, sier Gjertsen.

Tre parallelle prosjekter
Statoil er fremdeles tidlig i utviklingen og det er derfor vanskelig å gi mange detaljer om stigerørprosjektet, men sier dette om hva selskapet nå jobber med:

– Bevegelsene til plattformen vil eksponere stigerøret for utmatting, spesielt i området nær havbunnen. Selv om spar er en robust løsning med hensyn til bevegelser, så er dette et område med stort fokus fra prosjektets side. Luva-prosjektet er nå involvert i tre forskjellige forskningsprogram som vil gi føringer for videre arbeid relatert til dette, skriver pressetalskvinne Janicke Allers i en e-post.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR