Oljeselskapenes innsats og myndighetens tilrettelegging gir grunn til optimisme i nord, ifølge Petro Arctic.

Olje- og energidepartementet tilbyr 13 selskap andeler i totalt 40 blokker i ti nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde. Tre av dem er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark.

– Dette er startskuddet for flere ringvirkninger i nord. Dagens tildelinger gir betydelige muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser. Åpningen av et nytt område på norsk sokkel er en historisk milepæl. Nyåpninger på norsk sokkel har alltid resultert i nye drivverdige funn og nye feltsenter. Det er fullt realistisk å se for seg produksjon av olje eller gass innen 2030 fra de nye områdene, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.

– Ringvirkninger i nord øker i takt med aktiviteten til havs, nå vil Øst-Finnmark få verdiskaping av denne aktiviteten. Hammerfest styrker sin posisjon som petroleumsklynge i Barentshavet og hele landsdelen er klare til å bidra til nasjonal verdiskaping med utgangspunkt i våre fantastiske naturressurser, sier en jublende Kjell Giæver.

Oljeselskapenes innsats og myndighetens tilrettelegging gir grunn til optimisme i nord. Petro Arctic har gjennom Petro Foresight-rapporten vist sannsynlighet for ni felt i drift innen 2030 på nordnorsk sokkel.

Flere tegn tyder på at oljeprisen nå går i riktig retning, samtidig som kostnadsfokuset vil fortsette fremover. Dette er meget positivt for den nordnorske petroleumsutviklingen, og funn i de nye områdene vil bli mer attraktive.

– Vår rolle i de globale klimautfordringene, må også sette sitt preg på petroleumsutviklingen i nord. Ny teknologi, strenge krav til utslipp og energieffektivitet må legges til grunn for framtidig aktivitet i nord, sier Giæver.

– Norge skal være best i verden på dette området, også i nord!

Forrige artikkel23. runde: Tildeler letearealer i Barentshavet sørøst
Neste artikkelStatoil fornøyd med tildelingen i 23.konsesjonsrunde

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR