Per dags dato pågår det 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, og 13 letebrønner i første halvår har gitt seks funn.

Totalt er det boret 86 utvinningsbrønner så langt i 2018. Det er omtrent like mange som på samme tid i fjor, opplyser Oljedirektoratet.

– Boring av nye brønner er det viktigste enkelttiltaket for å øke utvinningen. Det er derfor viktig at nye boremål hele tiden identifiseres og brønner bores, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Ingen nye felt er satt i produksjon så langt i år, men går alt etter planen, skal Aasta Hansteen begynne å produsere i Norskehavet til høsten. 30. juni var det 83 felt i drift.

Store, viktige utbygginger

Samtidig er aktiviteten på sokkelen svært høy. Det pågår 20 utbyggingsprosjekter som representerer et stort mangfold med nye innretninger, mindre funn som utnytter eksisterende infrastruktur og store prosjekter for økt utvinning fra modne felt, skriver direktoratet.

Les også: Disse 20 utbyggingene pågår på norsk sokkel

Myndighetene har godkjent sju søknader om utbygging og drift så langt i år. Det gjelder Skogul, Yme, Valhall flanke vest, Ærfugl, Fenja, Johan Castberg og Snorre utvidelsesprosjekt.

Disse representerer investeringer for rundt 100 milliarder kroner med en samlet forventet verdi på om lag 165 milliarder kroner.

– Vi opplever et rekordhøyt antall prosjekter i gjennomføringsfasen, og flere er under planlegging. Vi gleder oss spesielt over at flere av prosjektene har til hensikt å øke utvinningen fra modne felt, eksempelvis Valhall, Snorre og Njord. Dette er store og viktige utbygginger som skal sikre at vi får mer lønnsom olje og gass opp fra undergrunnen, sier Sølvberg.

Høy leteaktivitet

Oljedirektoratet forventer at det bores mellom 40 til 50 letebrønner i 2018. I 2016 og 2017 lå dette tallet på 36. Det gleder letedirektør Torgeir Stordal.

– Det er positivt at vi ser en økning i leteaktiviteten. Særlig viktig er det at det nå bores flere letebønner i Nordsjøen og Norskehavet, der tilleggsressurser må identifiseres og utvinnes mens infrastrukturen fortsatt er i drift, sier Stordal.

Han forteller videre at Oljedirektoratets estimat for uoppdagede ressurser på norsk sokkel er 4000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

– Det kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår.

Forrige artikkelSeabird kjøper skip
Neste artikkelSamler inn og gjenbruker gamle oppdriftselementer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR