Wintershall
Brage
17. juni
Fallende gjenstand i brønnområdet. Seal falt fra område C42 ned på gangvei i område C41. Brønnen A-25 er plugget og står uten brønnhode/juletre. Under arbeid med klargjøring av brønn A-25 for neste brønnoperasjon skulle SBMS seal fjernes og ASV-linje plugges, samt fjerne elektrisk linje, og til slutt trykksette DHSV. Ved fjerning av SBMS seal glapp dette ut av hendene på operatøren, falt ned mellom tubinghead og grating, traff annalus A-ventil for så å endre retning og falle ned på gangvei i nedre brønnområde. Åpning mellom tubinghead og grating på område C42 var ikke sikret. Gangvei på C41 der sealet (ringen) havnet var ikke avsperret. Det oppholdt seg personell på gangveien både nord og sør for der ringen traff og ble liggende. Fallet medførte ingen faktiske skader på mennesker eller materiell.
Høyde: 3,70 m
Vekt: 4,2 kg
= 152,5 joule

Lundin
Leiv Eiriksson
16. juni
Den skadde fikk irritasjon på øyet og gikk til sykepleier for øyeskylling. Irritasjonen forsvant ikke, og den skadde gikk tilbake til sykepleier neste dag. Sykepleier brukte så øyedråper med farge, og det ble oppdaget en liten partikkel på øyet. Denne ble fjernet ved bruk av magnet. Den skadde vet ikke hvordan eller når partikkelen kom i kontakt med øyet. Den skadde brukte vernebriller som påkrevd. Den skadde returnerte så til arbeidet.

ExxonMobil
Jotun A
17. juni
I forbindelse med lossing av container fra supplybåt kom containeren borti beskyttelserekkverket bysselanding, noe som medførte en bevegelse i rekkverket og at et støttestag (vinkeljern) løsnet og falt til dekk under. På grunn av strukturelle elementer og kabelgater i fallområde er antatt største fallhøyde 2,2 meter. Det var ikke personell i området, men området var ikke avsperret. Vekt på vinkeljern er 8,7 kg. Fallenergi 187J.

Statoil
Oseberg
18. juni

Mindre utbrudd av oppkast og diare på OSC. I perioden 18.06- 20.06 har det på OSC vært utbrudd av mage/tarmsykdom. Pr. 20.06 har totalt 13 personer vært syke. Den 20.06. kl 12.00 er 7 personer isolert på lugar. 4 av disse forventes å være tilbake i arbeid ca kl 14. 3 personer har pågående sykdom. Sykdomsforløpet har vært kortvarig. Beredskapsledelsen har sammen med landorganisasjonen og faglig ansvarlig lege hatt jevnlige møter med fokus på ivaretakelse av rammede, samt proaktive tiltak for å hindre videre spredning. Utbruddet har ikke redusert beredskapsorganisasjonen om bord. Iverksatte tiltak er hjemlet i WR2557- Smittevern i UPN
Tiltak:
• Informasjon til alle om bord
• intensivert renhold
• ekstra fokus på håndhygiene
• avstenging av treningsfasiliteter
• ekstra fokus på matservering med innført hanskebruk når en forsyner seg i kantinen
• Spesielt fokus på fellesområder- arbeidsplasser med PC, ekstra renhold av tastatur og pulter og felles berøringspunkter

Avføringsprøver er sendt inn til analyse ved Haukeland Sykehus. Forventet svar foreligger 21.06. Det foreligger ingen spesiell mistanke om matbåren sykdom, men smittekilde er pr. nå usikker. Beredskapsorganisasjonen har vært opprettholdt i perioden.

Wintershall
Brage
20. juni
På BOP dekk jobbet to personer med å koble opp høytrykksriseren. En metall tetningsring skulle byttes som del av jobben. Et trekkeverktøy av typen «SBMS Ring Ters» ble brukt for å fjerne den gamle ringen. En av personene trakk til trekkeverktøyet, mens den andre opererte skruene. Operatør 2 startet å trekke uten at operatør 1 var bevisst handlingen og holdt hånden over ringen. Tetningsringen som stod i spenn løsnet og spratt opp traff den hånden og skadet venstre tommel. Personen ble fraktet til land og det ble bekreftet et brudd i ytre tommelledd.

Statoil
Heimdal
21. juni
Heimdal Kontroll rom fikk melding fra Statoil Operasjon om et fartøy som beveget seg i retning mot innretningen. Gjentatte anrop fra Statoil Operasjon og Heimdal Kontroll rom gav ikke resultat. Beredskapsledelsen besluttet å iverksette generell mønstringsalarm, og aksjoner ble iverksatt iht. DFU 12 – Fartøy på Kollisjonskurs. Alt personell mønstret iht. alarminstruks. POB-kontroll etablert etter 12 min. Vi kunne se båten, som viste seg å være en liten seilbåt med kurs mot Heimdal. Radarbildet vist at den med gjeldende hastighet uten kursendring ville kunne treffe installasjonen ila svært kort tid. På bakgrunn av båtens størrelse og hastighet besluttet vi å sjøsette vår egen MOB-båt. Båten var på vannet ca. kl. 2055, og fikk ordre om å nærme seg lystfartøyet, men holde avstand for å ivareta egen-sikkerhet. Kl. 2100 fikk mob-båt mannskapet visuell kontakt med mannskap ombord i lystfartøyet. Kl. 2110 oppnådde de radiokontakt med båten, og fikk avklart situasjonen/båten endret kurs. PLS avholdt et debrief møte med alle ombord kl. 2130.

Statoil
Songa Enabler
22. juni
Kl 15:08. General alarm aktivert. Mønstret i henhold til beredskapsplan. Full mønstring og POB kontroll Kl 15:14. KL 15:19 Sensor feil lokalisert og alarm kvittert ut. Normalisering av situasjonen. Bakenforliggende årsak til mønstring: “The reason that the general alarm went off was due to a fault occurring on the FS75 module U4 fell out and went into error state. On this module, there is a flame detector and a gas alarm located in the same area and once these fell out they started the deluge system at welltest area and activated the General alarm according to cause and effect according to fire and gas system philosophy. The FS was restarted, checked and put back into action, after that all the alarms were reset and the system put back in service”

Shell
Knarr
25. juni
Under testing av sikkerhetsventiler på hjelpekjele skjedde et mindre utslipp av steam i maskinrommet. Utslippet kom gjennom et mindre drenrør. Dette utløste en røykdetektor og vanntåkesystemet som førte til mønstring om bord. Ikke potensiale for skade på personell.

Aker BP
Ivar Aasen
25. juni
OIM på Ivar Aasen mottok ca. 10:50 melding om at et dansk fiskefartøy, «Anna Lise», hadde fått trål i propellen. Anna Lise lå da 4,6 nm NV for Ivar Aasen og drev i sørøstlig retning med mellom 0,2 og 0,8 kn hastighet. 2.linje beredskap innkalt 12:30 pga. usikkerhet rundt drivbane og kollisjonsfare – og ev. behov for nedbemanning av Ivar Aasen og Maersk Interceptor. Kl. 13:30 ble det rapportert at Ocean Response hadde fått sleper om bord, og ca. kl. 14:15 ble fiskefartøyet slept forbi, og ligger kl. 15:00 sikret i slep ca. 1,8 nm nord for Ivar Aasen og ut av drivbanen til Ivar Aasen.

ExxonMobil
Jotun B
25. juni
Ved oppgradering av 2 stk brann og gass noder i forbindelse med innstalasjon av ny P&A rigg ble noden som var i drift slått av i stedet for den som var klargjort. Dette førte til full nedstenging da begge brann og gass nodene var ute av drift. Siden dette var en operatør feil, ble det ikke mønstret. Systemene var tilbake i drift etter 45 min.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelNorge opphever flyforbudet for Super Puma
Neste artikkelStatoil tar over som operatør for Sigyn-feltet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR