Norske Shell
Knarr
21. juni
Generell alarm ble automatisk utløst som følge av utløsning av røykdetektor ved arbeid i maler verkstedet, grunnet støv i lufta etter sliping og påfølgende rengjøring. Det ble raskt konstatert at det ikke var røyk i området og normalisering ble initiert. Det ble gjennomført mønstring av personnel.

Repsol
Gyda
21. juli
Under arbeid på vanntank fikk en person metallrusk i høyre øye. Personen ble behandlet av sykepleier på plattformen. P.g.a type behandling blir skaden klassifisert som medisinsk behandlingsskade.

Statoil
Statfjord C

23. juli
Ifm kutt av tubing-klammer, skadet man hydraulikk-tubing med baufil. Det medførte et kutt i tubing og følgelig utstrømming av hydraulikkolje. Dette skjedde på nederste dekk med «grating» og hydraulikkolje gikk til sjø. Volum er estimert til ca 50 liter. Produktet er Hydraway HWXA-32, leverandør: Statoil Fuel & Retail Lubricants Sweden. Kjemikaliet er rødt ift miljø.

Statoil
Statfjord C
21. juli
Det ble observert søl av skummiddel RF1 på dørk. Ved nærmere øyesyn avdekket mann brudd på en slange ved kobling mot trommel i DAHR stasjon. RF-1 tankmåling tilsier at anslagsvis 50-100 liter RF1 rant til sjø. Skummiddelet har produktbetegnelse RE-HEALINGTM RF1, 1% Foam fra SOLBERG SCANDINAVIAN AS – NORWAY. Produktet er klassifisert som rødt i forhold til miljø.

Statoil
Mongstad
25. juli
Stillasarbeider jobbet med tildekking med presenning i området ved en pumpe i råoljeanlegget. Vedkommende stod på en ventil 1,3 meter over bakken, fikk ubalanse og falt bakover mot ventilspindel 1,5 meter over bakken. Gav førstehjelp til pasient frem til pasient ble hentet av ekstern ambulanse og kjørt videre til legevakt og sykehus i Bergen. Røntgen viser at pasienten pådro seg ribbensbrudd. Ble utskrevet fra sykehuset i dag 26.07. Mønstret 1 linje og 1 innsats, samt startet varsling. Politi var på befaring i området og friga skadestedet kl.21:20.

ExxonMobil
Jotun B
28. juli
I forbindelse med injeksjon av avfallsvann fra Jotun A til injeksjonsbrønn B12 oppstod en hydraulikkoljelekkasje i tetningen rundt aktuatorstempelet på B12. Anslått 15 liter hydraulikkolje til sjø. Det ble observert oljefilm på sjøen.

Statoil
Sleipner B
28. juli
Sleipner kontrollrom fikk varsel fra Statoil Operasjon om at et mindre fartøy beveget seg i retning mot Sleipner B med forventet TPCA 15 min. Beredskapsledelsen ble mobilisert og på grunn av kort tid til TPCA ble det valgt å kjøre generell alarm på Sleipner B. Samtidig som beredskapsledelsen på Sleipner A jobbet med å få oversikt over situasjonen. Hendelsen ble avklart i løpet av 3-4 minutter. En hadde da fått klarhet i at det var en mindre seilbåt, samt at denne hadde endret kurs i løpet av denne tiden og at båten ikke lengre var på kollisjonskurs.

Aker BP
Skarv
28. juli

I etterkant av en prosessnedstengning på Skarv FPSO ble det observert gassbobler fra subsea template Skarv BC T6, Brønn nr. B08. Observasjonen ble gjort i forbindelse med ROV inspeksjon utført fra subseafartøyet Edda Fauna. Brønnen ble stengt ned og boblene opphørte umiddelbart. Templaten ligger ca. 3km vest for Skarv FPSO. Hendelsen følges opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Statoil
Gina Krog
30. juli
Kl 04:02 ble brannalarm utløst på Maersk Integrator og det medførte mønstring på Gina Krog feltet. Dette skyldtes feil på en branndetektor i shakerrom. Vanntåke ble utløst. Mønstring iverksatt ihht DFU 3. Situasjonen ble hurtig avklart og mønstring ble avbrudt. Situasjonen var normalisert kl 04:30. POB på Gina Krog Feltet var 427.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelDeepsea Bergen nærmer seg Goanna
Neste artikkelJapansk gigant kjøper norsk teknologiselskap

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR