Etter ti år i Statoil så Magnus Tvedt et enormt potensial for å spare store penger ved boring av brønner.

– Målet er kunne halvere kostnaden per brønn, gjennom mer detaljert planlegging og mer effektiv gjennomføring av brønnen.

Det sier mannen bak Pro Well Plan – et selskap som har det ambisiøse ønsket om å revolusjonere denne delen av industrien gjennom digitalisering.

– Kulturen i oljebransjen stammer fra 60-årene, hvor mennesker står i fokus. Andre bransjer har tatt store steg mot digitalisering, mens oljen henger langt etter.

Tvedt deler inn fasene for en brønn i tre.

•Tidligfase

•Detaljplanlegging

•Operasjonell fase

Ifølge Tvedt bare «grovregnes» det i dag når man er i tidligfasen, fordi man vet at det kommer endringer i fase to og tre.

Etter sin tid i Statoil så han muligheten for å gjøre ting langt mer presist fra dag en.

– Vi regner gjennom alt i detalj under tidligfasen. Så man slipper å planlegge alt på nytt når man sitter og faktisk skal bore brønnen. Vi ønsker å la dataene ta flere beslutninger og jeg tror vi bare såvidt har startet digitaliseringen av oljebransjen. Fremover kommer det å blir store endringer i for eksempel hvordan riggene må være utstyrt.

Drømmen er å planlegge en perfekt brønn, som bores av en rigg og et team uten usikkerhetsmomenter. Det eneste man ikke får kontroll på er geologien. Men ved å la data overta mest mulig skal beslutninger tatt i operasjonsfasen bli minimert.

– Hvor stort kan dette bli?

– I tidligfase snakker vi et marked på 1 milliard kroner. Detaljeplanlegging vil ligge på cirka 4 milliarder. Men det store markedet er på selve gjennomføringen operasjonelt. Da regner vi et marked for 200 brønner å være 100 milliarder kroner.

Pro Well Plan lanserer sin første tidligfaseløsning januar neste år, detaljsplanleggingsverktøyet kommer i 2019 og siste del i 2020. Nå har de laget en pilot som et ikke navngitt oljeselskap har testet.

I tillegg har de inngått en intensjonsavtale med Petrolia NOCO og et teknologiselskap.

Forrige artikkelCan blir medeier i Can
Neste artikkelTechnipFMC sikret seg storjobb i India

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR