Mens de fleste har sommerferie har DNO International sikret seg en dobling av sin oljeproduksjon.

FåR SOLGT MER: DNO og Helge Eide. (Foto: DNO)

I mai rapporterte DNO om en total produksjon på 11.431 fat per dag, mens i juni kan selskapet rapportere om 23.477 fat per dag.

årsaken til økningen er en økning i de kortsiktige avtalene selskapet har for salg av olje på det lokale markedet nord i Irak. På grunn av uenigheter mellom de regionale kurdiske myndighetene nord i Irak og sentralmyndighetene i landet har ikke DNO fått eksporttillatelse for oljen fra blant annet Tawke-feltet. Dermed må oljen selges på det lokale markedet, billigere enn på det globale markedet.

– Selskapet regner med å opprattholde juni-nivået for oljeleveranser i de kurdiske områdene også i juli, men i august vil produksjonen trolig være lavere på grunn av fastemåneden Ramadan. Siden produksjonsvolumene i Kurdistan er basert på kortsiktige leveranser kan det lokale salget i området fortsette å være fluktuerende, sier Helge Eide, administrerende direktør i DNO, i en pressemelding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR