Olje- og gassektoren trenger å forplikte seg til langsiktig tenkning og oppnå betydningsfulle kostnadskutt, ifølge DNV GL.

Et flertall av ledende olje- og gass fagfolk (56%) mener at næringen gjentar feilene fra tidligere nedgangstider, og har bekymringer for tap av arbeidsplasser, erfaring og mangel på effektivitet, ifølge en ny rapport av DNV GL; «A New Reality: the outlook for the oil and gas industry in 2016.»

Mer kostnadsstyring

En ny fase med kostnadsstyring er nødvendig, ettersom nesten tre fjerdedeler (73%) av olje- og gassfagfolk globalt forbereder sitt selskap for en langvarig periode med lav oljepris.

– Med den lave oljeprisen har industrien tatt smertefulle kortsiktige kostnadsreduserende tiltak ved å redusere capex og antall ansatte og presse forsyningskjeden. Selv om 74% sier at de oppnådde sine kostnadseffektivitetsmål i fjor, og 65% mener bransjen vil lykkes i å kutte kostnader i 2016, har ikke alle deler av sektoren vært i stand til å oppnå varig lavere kostnadsnivå i nedgangstider, sier Elisabeth Tørstad, konsernsjef i DNV GL – Oil & Gas.

– For å unngå å gjenta tidligere feiltrinn, trengs reell endring nå – kutte kompleksitet, økt samarbeid og standardisering. Disse tiltakene vil gjøre det mulig for industrien å tilpasse seg den nye virkeligheten og sette den på en bærekraftig vekstbane på lang sikt, sier Tørstad.

Det er noen lovende tegn på at industrien tenker mer langsiktig på kostnadsstyring: seks av ti (61%) respondenter er enige om at operatørene i økende grad vil presse på for å standardisere levering globalt, opp fra 55% i 2015 og 52% i 2014.

Selv med dagens priser sier 49% at deres selskap tar en langsiktig tilnærming til innovasjon og FoU. Men nesten én av fem selskaper (18%) har ikke en strategi på plass for å opprettholde innovasjon. Den vanligste strategien for å opprettholde innovasjon med lavere budsjetter, er å øke samarbeidet med andre aktører industrien (45%). Nesten en av tre (30%) har planer om større engasjement i felles industriprosjekter i året som kommer.

– Handler om å gjøre ting enklere og mer effektivt

– Innovasjon og samarbeid er enda viktigere i det nåværende prismiljøet. Det handler ikke bare om å finne de banebrytende teknologiene – selv om det er viktig også – det handler også om å gjøre ting enklere og mer effektiv, og til slutt hjelpe industrien til trygt kutte kostnader. Hos DNV GL, fortsetter vi å investere 5% av vår omsetning i R&D (forskning og utvikling, journ. anm.) ettersom vi ser på dette som et viktig middel for bærekraftig langsiktig konkurransekraft, sier Tørstad.

Ifølge rapporten er de største hindringene for vekst i 2016 den lave oljeprisen (63%), svak global økonomi (42%), ulønnsomme gasspriser (21%) og voksende regulatorisk byrde (11%). Tilgang til kapital (16%) har også blitt mer fremtredende i 2016.

DNV GLs rapport «A New Reality: the outlook for the oil and gas industry in 2016» er basert på en global undersøkelse av 921 olje- og gassfagfolk. Ifølge rapporten er kostnadsstyring topp prioritet for 41% av respondentene i 2016. De tre mest prioriterte tiltakene for kostnadskontroll er:

* Tøffere beslutninger om capex, ned fra 44% i 2015 til 31% i 2016, noe som tyder på at mulighetene for ytterligere CAPEX-reduksjoner er begrenset.

* Prioritere bemanningsreduksjoner, opp fra 25% i fjor til 31% i 2016, signaliserer ytterligere nedbemanninger.

* Økende press på forsyningskjeden, ned fra 31% i 2015 til 27% i 2016, noe som indikerer at leverandører har blitt presset så mye som mulig.

 

Forrige artikkelOPEC produserte 32,38 millioner fat per dag i desember
Neste artikkelUtvikler verdens første trådløse lading- og fortøyningskonsept for skip

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR