Det Norske Veritas (DNV) og GL har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene. Det nye selskapet er et av verdens tre største sertifiseringsorganer.

– Fusjonen bygger på et godt strategisk rasjonale, og er et svar på utfordringene ved økt globalisering, rask teknologisk utvikling og behovet for en bærekraftig utvikling. Kundene vil dra fordeler av et bredere tjenestetilbud, sterke kompetansemiljøer og et omfattende internasjonalt kontornett, sier DNVs konsernsjef Henrik O. Madsen, som vil bli konsernsjef i det nye selskapet; DNV GL.

– Fusjonen med DNV støtter vårt langsiktige mål om å bli anerkjent som en ledende global leverandør av tekniske rådgivningstjenester, sier GLs konsernsjef Erik van der Noordaa.

Omsetning på 18 mrd.
DNV GL vil ha 17.000 ansatte, kontorer i mer enn 100 land, og en samlet omsetning på omkring 18 milliarder kroner. Gjennom fusjonen skapes et globalt ledende selskap innenfor kvalitet, sikkerhet og miljø, med uavhengig tjenester bygget på teknologisk spisskompetanse og en krafting satsing på forskning og utvikling.

Stiftelsen DNV vil være største eier i det nye selskapet med 63,5 prosent av det nye selskapet mens GLs eier Mayfair vil ha 36,5 prosent av aksjene. Det nye storselskapet skal registreres som et norsk AS og ha sitt globale hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.

– Vi ser på dette som en veldig godt strategisk grep. De to selskapene bygger på de samme verdiene, og de har sterke faglige sider som utfyller hverandre. Både DNV og GL har solide posisjoner innenfor maritim næring, olje og gass og fornybar energi, og et omdømme der kvalitet og integritet står sentralt. Det ble ført forhandling om et nærmere samarbeid mellom DNV og GL både i 1999/2000 og i 2006, uten at de førte frem. Denne gangen lå forholdene til rette for å lykkes, sier DNVs styreleder Leif-Arne Langøy.

– DNV er den foretrukne partner for GL. I tillegg til DNVs klare forpliktelse til å støtte Hamburg, er beslutningen om partnerskal basert på at DNV og GL utfyller hverandre både på tjenester og på ambisjon innen innovasjon og kvalitet. Som en langsiktig aksjonær ser vi dette partnerskapet som en fortsettelse av vår vellykkede investering i Germanischer Lloyd, sier Guenter Herz, leder for Mayfair SE.

DNV GL vil være et av verdens ledende klasseselskaper med solide posisjoner innenfor de fleste skipstyper. Selskapet vil også være en ledende uavhengig leverandør av tjenester til olje og gassprosjekter i spesielt krevende områder. Også innenfor verifikasjon av rørledninger, sertifisering av fornybar energi og ekspert-tjenester innenfor energi effektivisering vil det nye selskapet ha en sterk posisjon. DNV GL vil også være godt plassert for å ta del i den veksten som vil komme i utvikling av et mer moderne elektrisitetsnett for å kunne ta imot fornybar energi som vind og solkraft. Selskapet er også et av verdens tre største selskaper for sertifisering av ledelsessystemer.

For å sikre posisjonen som teknologisk ledende innenfor maritim næring, olje og gass og fornybar energi, er det besluttet at det nye selskapet skal investere mellom fire og fem prosent av sin årlige omsetning i forskning og utvikling.

Hovedkontor i Norge
DNV GL vil drive sin virksomhet gjennom fire selskaper; Maritime, Oil & Gas, Energy og Business Assurance. Hovedselskapet DNV GL Group skal registreres som et norsk AS og ha sitt hovedkontor i Norge.

Hovedkontoret for den maritime virksomheten skal ligge i Hamburg. Dermed knyttes de to sterkeste maritime miljøene i Nord-Europa sammen, noe som også vil styrke det norske maritime miljøet for fremtiden. Denne broen blir ytterligere forsterket ved at DNVs solide maritime fagmiljø i Norge holdes intakt ved at regelutvikling, godkjenning av tegninger, ansvar for sentrale skipstyper, oppfølging av seilende flåte og teknologiutvikling fortsatt skal skje ved DNVs kontor på Høvik og i resten av det norske kontornettet.

– En fusjon med GL gir oss tilgang til meget spennende maritim kompetanse, spesielt innenfor container-segmentet, sier Madsen.

– Ved å trekke på den samlede maritime erfaring og tradisjon fra både Tyskland og Norge, skaper vi et meget slagkraftig maritimt miljø som gjør DNV GL til en globalt ledende virksomhet. Samtidig sikrer dette tilførsel av ny maritim kompetanse til det norske clusteret.

Olje og gassvirksomheten får sitt hovedkontor i Oslo, mens selskapet Energy skal ledes fra Arnhem i Nederland og Business Assurance fra Milano i Italia.

Som et norsk-registrert selskap vil DNV GL Group ha et styre sammensatt av seks representanter fra DNVs Stiftelse, blant dem styrelederen. GLs tyske eiere vil ha tre representatner og nestlederen i styret. De ansatte vil ha fem representater i styret. En endelig avtale er avhengig av godkjenning fra konkurrasemyndighetene.

Forrige artikkelSeabird med «Nortern Explorer»-kontrakt
Neste artikkelUtøver «West Epsilon»-opsjon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR