Det Norske Veritas (DNV) vil fra 1. april slå sammen sine avdelinger for energi og maritim virksomhet.

FLYTTER: Remi Eriksen. (Foto: DNV)

Ifølge DNV-sjef Henrik Madsen var inntektsfordelingen mellom de to avdelingene i 2009 omtrent lik, mens selskapet framover ser for seg at en større andel av inntektene vil komme fra energi-sektoren.

– Vi går fra tidligere å ha hatt en avdeling for maritim sektor og en fra energi, til å slå disse to sammen for å ha en felles ressurs-pool og muligheten til å velge de beste lederne, sier Madsen ifølge Upstream.

Han peker også på at en årsak til endringen er at flere av kundene innenfor det maritime segmentet ser forretningsmuligheter i energisektoren.

Selskapet vil desentralisere sin virksomhet og bygge videre på sine regionale senter i Houston, London og Singapore, og flere i ledelsen vil i løpet av de neste ukene bli relokalisert. Blant disse er blant annet Remi Eriksen, leder for DNV Energy, som ifølge Upstream skal flyttes fra Norge til Singapore for å lede selskapets virksomhet i Asia.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR