Petroleumstilsynet har ført tilsyn med hvordan ConocoPhillips har planlagt og gjennomført permanent plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4 A.

Innretningen ble stengt ned i september 2013, og permanent plugging og forlating av brønnene startet i august 2014, med riggen Rowan Gorilla VI.

«I tilsynet ble det klart at mange av brønnene (18 av 23) som er permanent plugget på Ekofisk 2/4 A, hadde manglende dokumentasjon på samsvar med krav i regelverket til permanente brønnbarrierer», skriver Ptil.

«Vi kunne videre ikke se at ConocoPhillips har gjort en tilstrekkelig risikovurdering av brønner med mangelfulle eller manglende permanente brønnbarrierer med tanke på konsekvensene av mulige lekkasjer i et langsiktig perspektiv.»

Ptil har bedt ConocoPhillips dokumentere at løsningene deres oppfyller regelverket sine krav i et langsiktig perspektiv innen 1. desember.

Les hele tilsynsrapporten her!

Forrige artikkelWintershall 10 år i Norge
Neste artikkelPetro.no intervjuer Point-sjefen på Operatørkonferansen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR