Fagforbundet Industri Energi vil ha slutt på kranglingen rundt regelverket på sokkelen. Nå setter forbundet hardt mot hardt, og kommer med et utspill som kan gi dramatiske konsekvenser.

Av: Torstein Schjølberg

«I og med at OLF ikke er villig til å forholde seg til myndighetenes fortolkninger og veiledninger på samme måte som til forskriftene, krever Industri Energi at regelverkets fortolkninger, veiledninger o.l. nå blir tatt inn i selve forskriftene.»

Det skriver fagforbundet i en e-post som Petro.no har fått tilgang til.

Konsekvensene av Industri Energis utspill blir svært omfattende dersom det blir tatt til følge.
Kravet innebærer at bransjen må gå over fra et funksjonelt regelverk med fortolkninger, til et spesifikt og detaljert regelverk.

E-posten er sendt til Petroleumstilsynet, med kopi til en rekke instanser, blant andre Arbeids-og inkluderingsdepartementet.

– Tydelig signal

Einar Ellingsen

Meldingen viser til OLFs holdning til regelverket på sokkelen.

– Vi er nå grundig lei av OLFs kverulering om hvorvidt søknader skal sendes eller ikke hver gang det skal utføres vedlikehold med påfølgende diskusjoner rundt «hot bedding» samsoving, nattarbeid o.l., sier Einar Ellingsen i fagforbundet Industri Energi til Petro.no.

Han står som avsender av e-posten, i egenskap av Industri Energis faste representant i regelverksforum som er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering.

– Vi vil med dette sende et tydelig signal til myndighetene om at det nå er slutt på tålmodigheten, og at forbundet forventer at det gripes inn fra sentralt hold, sier Ellingsen.

Dramatisk omlegging
Kravet fra Industri Energi innebærer at Oljeindustriens Landsforening (OLF) må bekrefte at de vil følge veiledning til forskrifter og Petroleumstilsynets fortolkninger på linje med selve forskriften.
– I motsatt fall er det duket for en dramatisk omlegging av alt regelverk på sokkelen, sier Ellingsen.

– Våre medlemmer er til de grader lei av denne diskusjonen, og vi ønsker nå tvinge fram en avslutning av saken, sier han til Petro.no.

Regelverket på sokkelen omfatter fem forskrifter: Rammeforskriften, styringsforskriften, opplysningspliktforskriften, innretningsforskriften og aktivitetsforskriften.

Det er knyttet et hopetall veiledninger og fortolkninger til paragrafene i forskriftene.

StatoilHydro får kraftig kritikk fra egne

Full skjæring mellom Ptil og OLF

Operatørselskapene blåser i Petroleumstilsynet

Mener OLF oppfordrer til lovbrudd

Forrige artikkelSammen på dypt vann
Neste artikkelUSA vil granske StatoilHydros Iran-engasjement

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR