Driftskostnadene på norsk sokkel økte med 32 prosent fra 2007 til utgangen av 2014.

Driftskostnadene var 67 milliarder kroner i 2014. Det tilsvarer 20 prosent av de totale kostnadene på sokkelen, som i fjor var 334 milliarder kroner.

Til sammenlikning sto investeringer for 51 prosent, tariffkostnader for 12 prosent og letekostnader for 11 prosent. Avslutningskostnader og andre kostnader utgjorde seks prosent.

Fra Ekofiskfeltet ble satt i produksjon i 1971 og fram til utgangen av 2014 kom i alt 96 felt i produksjon innen utgangen av 2014. 18 felt er stengt i perioden.

Oljedirektoratet (OD) har gjennomført en avalyse at utviklingen i driftskostnader både på sokkelnivå og for de 36 feltene der produksjonen startet før år 2000 og som fortsatt var i drift ved utgangen av 2014.

Analysen er basert på historiske tall og på de tallene som ble rapportert til OD i forbindelse med arbeidet med revidert nasjonalbudsjett 2015. De nærmeste årene forventer OD at driftskostnadene videreføres om lag på dagens nivå. Antall felt i drift og samlet produksjon ventes også å ligge på dagens nivå de neste fire-fem årene.

Analysen av de 36 feltene der produksjonen startet ved årtusenskiftet eller før, viser at veksten i driftskostnader etter 2007 i hovedsak skyldes vedlikehold og brønnvedlikehold. Analysen viser også  at utgifter til brønnvedlikehold ser ut til å være avhengig av alderen på feltene. Dessuten viser den at kostnadsveksten har vært størst for havbunnsfelt som følge av økte utgifter til brønnvedlikehold.

Forrige artikkelOlje- og gasseksport i nord for NOK 58 milliarder
Neste artikkelJa til Utsirahøyden gassrørledning

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR