Modellforsøk av drop-livbåtene fra Umoe-Schat-Harding indikerer at disse har lignende svakhet som sliskelivbåtene fra samme produsent. Sju innretninger på norsk sokkel har denne type drop-livbåt.

Alle har nå innført restriksjoner og kompenserende tiltak som følge av de foreløpige forsøkene, heter det i en pressemeling som Petroleumstilsynet har sendt ut:

«Testingen av drop-livåtene (FF 1000 D) fra Umoe-Schat-Harding har sammenheng med en test av sliskelivbåtene (FF 1000 S) på Statoil-opererte Veslefrikk B 21. juni i år, da én av båtene ble til dels sterkt skadet.

På bakgrunn av hendelsen på Veslefrikk B, innhentet Petroleumstilsynet (Ptil) oversikt over hvilke innretninger på norsk sokkel som har fritt fall-livbåter fra Umoe-Schat-Harding. Denne viste at Veslefrikk og Kristin har sliskeversjonen, mens Oseberg Sør og Troll C (Norsk Hydro), West Venture (Smedvig), Valhall (BP), Kvitebjørn og Visund (Statoil) benytter drop-livbåter fra den aktuelle produsenten. Også Ekofisk 2/4 M (ConocoPhillips) har drop-livbåt, men denne er foreløpig ikke tatt i bruk. Det fins totalt 21 drop-livbåter på de sju innretningene.

Statoil iverksatte modellforsøk av drop-livbåtene umiddelbart etter ombygging av sliskelivbåtene på Veslefrikk og Kristin. Før helga ble Ptil informert om at foreløpige resultater indikerer lignende svakhet på drop-versjonen. Resultatene ble da kommunisert til alle berørte operatører, som raskt iverksatte nødvendige tiltak – blant annet ved å innføre værrestriksjoner og påfølgende nedbemanning. Ptil vurderer disse tiltakene som tilfredsstillende.

OLF-initiativ
Ptil ser imidlertid svært alvorlig på situasjonen med de mangelfulle fritt fall-livbåtene.
– Det er viktig at en samlet næring tar ansvar for å finne årsaken til de avdekkede svakhetene, slik at man kan gjenopprette tillit til evakueringsmidlene, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil.

OLF (Oljeindustriens Landsforening) vil nå engasjere seg i det videre arbeidet med saken på vegne av industrien. Målet er å belyse årsak til overordnete konsekvenser av testresultatene fra båtene til Umoe-Schat-Harding.

– Vi må raskest mulig finne ut hva som har sviktet – også om regelverket er mangelfullt med hensyn til testing og testkriterier for livbåter. Ptil ser positivt på at OLF engasjerer seg i saken, slik at en samlet næring nå blir involvert i oppfølgingen, sier Carlsen.»

Forrige artikkelNy orkanfrykt, evakuering og høyere oljepris
Neste artikkelAetat vil betale for å få bedrifter til å ansette flere

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR