E.ON Ruhrgas har startet produksjonen på Rita-feltet på britisk sokkel. Produksjonen blir karakterisert som en milepæl og en teknologisk seier.,

VEST FOR HUNTER: Rita skal produseres opp mot
Hunter-feltet. (Kart: E.ON RUHRGAS)

Feltet ligger i blokkene 44/21b og 44/22c, E.ON Ruhrgas har en andel på 74 prosent, mens GdF Suez har resten av rettighetene i lisensen.

– Rita er en stor teknologisk bragd, i og med at det er den første bilaterale brønnen som er boret i et reservoar i lag fra karbonperioden i det sørlige gassbassenget, sier Martin Cole, daglig leder av E.ON Ruhrgas i Storbritannia.

Tillatelse til å bygge ut feltet ble gitt tidlig i 2008, og feltet har blitt utviklet som et subsea-felt knyttet til Hunter-feltet 14 kilometer fra Rita.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR