Edison Norge AS har planer om å bore letebrønn 2/11-11 Haribo i PL 616.

Brønnen skal bores med semien «Transocean Searcher», og er lokalisert ca. 285 km fra land som er Lista-Loshavn i Vest-Agder. Nærmeste installasjon er Hod, lokalisert 4,5 km øst for Haribo. Vanndypet på lokasjonen er rundt 68 meter.

Formålet med boringen er å undersøke potensialet for hydrokarboner ved å evaluere Narve-formasjonen, ta kjerneprøver ved funn, og å samle inn data. Det planlegges å bore vertikalt ned til Hidra-formasjonen på Haribo. Prognosert maksdyp er 3 372 meter TVD RKB. Forventet maks bunnhullstemperatur er 103 grader celsius og maks brønnhodetrykk er stipulert til 480 bar. Nærliggende brønner på Valhall og Hod-feltet har ikke påvist grunn gass, men det planlegges uansett å bore et 9 7/8″ pilothull ned til settedyp til 20″ foringsrør på 600 m TVD RKB.

Hvis det påvises hydrokarboner, er det forventet at det er olje i Haribo, og det er ikke planlagt noen brønntesting. Planlagt oppstart er tidligst 1. juni 2015, og operasjonen er estimert å vare i 45 dager ved tørr brønn og maksimalt 87 dager ved funn og boring av et potensielt sidesteg. Brønnen skal permanent plugges og forlates.

Lisens 616 ble tildelt i 2011, og Edison er operatør (25 prosent) med partnerne Noreco (20 prosent), Concedo (20 prosent), Skagen44 (15 prosent), North Energy (15 prosent) og Lime Petroleum (5 prosent).

Forrige artikkelLetingen ved Aasta har startet
Neste artikkelUtbyggingsplan levert for Peregrino fase 2

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR