Apply har sikret seg tre kontrakter med Lundin Norway knyttet til Edvard Grieg-feltet.,Kontraktene er knyttet til rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner, vedlikeholdsplanlegging samt operasjonsprosedyrer og opplæring på Edvard Grieg-feltet.

NOK 100 mill. i året
V&M kontrakten antas å ha en årlig verdi på 100 millioner kroner og har en varighet på 8 år inkludert opsjoner. I tillegg kommer kontraktene vedlikeholdsplanlegging og operasjonsprosedyrer.

– Samlet styrker kontraktene Apply sin posisjon som driftspartner og V&M leverandør, skriver selskapet i en melding.

Kontraktene blir organisert som en samlet kontraktsportefølje for Lundin, for å realisere synergier mellom driftsforberedelse, oppstart og vedlikeholds- og modifikasjonsfasen, som for øvrig er planlagt å starte fra tredje kvartal 2015. Med den kunnskap som Apply opparbeider seg gjennom utarbeidelse av systembeskrivelser og driftsdokumentasjon samt vedlikeholdsanalyser og programmer for anlegget, vil Apply levere en mer komplett driftsstøtte til Lundin som operatør på Edvard Grieg.

– Kontraktene bidrar til å styrke Apply sin posisjon knyttet til felt i drift, og det er spesielt gledelig at synergier gjennom vår kompetanse knyttet til driftsforberedelser, driftsstøtte og V&M prosjektgjennomføring kan realiseres, sier Frederik Hvistendahl, administrerende direktør i Apply Sørco.

– Vi ser fram til å videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert med Lundin gjennom bygging av boligkvarteret til Edvard Grieg-plattformen og gleder oss til å bidra til god oppstart av feltet samtidig som vi ivaretar vedlikehold og modifikasjoner på en sikker og effektiv måte i årene framover, sier han.

170 i arbeid årlig
Arbeidet med driftsforberedelser og utarbeidelse av driftsprosedyrer, systembeskrivelser og opplæringsmateriell startet i oktober og pågår fram til oppstart av Edvard Grieg-feltet. Aktiviteter knyttet til vedlikeholdsanalyser løper over en periode på halvannet år, mens V&M-arbeidet har en maksimal varighet på 8 år. Kontrakten vil under normal drift beskjeftige rundt 170 personer årlig i Apply.

Arbeidet med mobilisering av personell til kontraktene starter umiddelbart og vil gi et viktig aktivitets-tilskudd hos Apply Sørco, som i år leverer sin høyeste omsetning i selskapets historie.

Forrige artikkelSeismikkdata kan være ulovlige
Neste artikkelOmega leverer personell til Wintershall

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR