Eidesvik Offshore tror på oppsving i selskapets aktiviteter, og melder om bedre resultater i fjerde kvartal.

I fjorårets siste kvartal rapporterer selskapet om et driftsresultat på 38,7 millioner kroner, og en omsetning på 261,4 millioner kroner. Dette er en nedgang siden fjerde kvartal i fjor, der selskapet hadde et driftsresultat på 63 millioner og en omsetning på 270,7 millioner kroner. Men, selskapet kan rapportere om et resultat før skatt på 33,3 millioner kroner, som er en vesentlig bedring fra fjerde kvartal 2009, der selskapets resultat før skatt landet på 8,3 millioner kroner.

Selskapet melder om at de tror på en bedret markedsbalanse, særlig innenfor markedet for store plattformforsyningsskip, og selskapet tror dermed også på bedre rater. Rederiet stiller seg også positive til utsiktene innenfor seismikkbransjen, og mange kontraktstildelinger innenfor subsea-segmentet:

– Vi er derfor positive til seismikkmarkedet både på kort og lengre sikt. Vedvarende høy oljepris, aktivitetsøkning i de fleste store offshoreregioner, samt økning av lete- og
produksjonsbudsjetter i årene fremover, gjør at vi har et positivt markedssyn, skriver Eidesvik.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR