Skyhøye riggrater, riggmangel og for lite boring er et gjentakende problem på norsk sokkel. Flere har stilt seg spørsmålet om hvorfor oljeselskapene ikke tar kontroll over kostnadene, blant annet ved å eie riggene selv?

Det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel. Oljeselskapene finner bare småpytter, og riggratene har tredoblet seg de siste årene. Siden boring og brønnaktivitet er sentralt for både økt utvinning og leteboring, vil de høye riggratene bidra til lavere lønnsomhet og færre brønner boret.

Les også:
– Statoil bestiller spesialrigg før jul

Senest i september var åm-utvalget på banen og ønsket lavere riggkostnader på norsk sokkel. – Les også: HMS-krav hindrer økt utvinning

Rigg-eierskap er ikke unormalt blant internasjonale oljeselskaper. Blant annet har brasilianske Petrobras eierskap i de ni av de 28 riggene de nå vil få bygget. Også norske Aker Exploration, nå fusjonert med Det norske, hadde en forretningsmodell hvor de hadde tilgang på rigg gjennom Aker-selskapet Aker Drilling, i bytte mot lisensandeler.

I november skal Statoil bestille to nye rigger som skal være spesialtilpasset Nordsjøen og Norskehavet. Likevel har ikke Statoil noen strategi om å gå inn på eiersiden av riggene.

– Vi anser det ikke som en del av vår kjernevirksomhet å eie rigger. Vi har solide riggselskap og boreentreprenører i vårt nettverk av leverandører som er profesjonelle på det å eie og drifte rigg. På det nåværende tidspunkt ser vi heller ikke behov for å gå inn på eiersiden av rigger når vi skal ut på forespørsel om de nye kategori D-riggene. Det vi som kunde er opptatt av er å ha rigger som er tilpasset den lete-og produksjonsvirksomheten vi til enhver tid har behov for, sier kommunikasjonssjef for prosjekt og anskaffelser i Statoil, Inger Lise Aarrestad Rettedal, til Petro.no.

FORTSATT SOLIDE RATER: Rigganalytikerne spår fortsatt solide dagrater på rigg i norsk del av Nordsjø-
en. Her er bilde av Seadrill-riggen «West Phoenix».

Fortsatt solide rater
Det er ingen ting som tyder på at tilgangen på rigger kommer til å bli større i nærmeste framtid. Rigganalytiker Ole André Hagen i Fondsfinans spår fortsatt solide dagrater i norsk del av Nordsjøen i den kommende tiden, med få ledige rigger i norsk sektor.

– Internasjonalt sett er det mange rigger klare til arbeid og vi ser press på dagratene. Men det vil være for dyrt å tilpasse de fleste av disse riggene til norsk sokkel. Det er tross alt egentlig kun én kunde i regionen, sier Hagen til Petro.no.

Han sier til Petro.no at han selv har spurt Statoil hvorfor de ikke eier riggene selv.

– Vi ser at dette forekommer hos for eksempel Petrobras. Men problemet er at de fleste oljeselskapene opererer i partnerskap, og har partnere med seg når de skal utvikle felt. Dersom de bruker sin egen rigg vil partneren bli skeptisk til hva som er riktig dagrate på riggen, forklarere Hagen.

Ingen konkret løsning
Statens formueforvalter, Petoro, tror en løsning kan være å sikre rigger på lang sikt, men har ingen planer om å overta eierskap av rigger.

– Det er et behov for å tenke mer langsiktig for å ha tilgang på rigger på norsk sokkel. Vi har ikke noen konkrete planer nå om hvordan vi kan løse dette problemet, sier informasjonssjef i Petoro, Sveinung Sletten, til Petro.no.

PETTER OSMUNDSEN: Mener oljeselskapene må
tenke mer langsiktig. (Foto:ALF INGE MOLDE)

Hva sier professoren?
Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, mener oljeselskapene bør sikre seg bedre for å unngå kapasitetsmangel.

– Man bør drive med det man kan best, så jeg mener oljeselskapene ikke vil være tjent med å eie riggene selv. Et annet problem er at oljeselskapene har et svært varierende behov for rigg. De vil trenge ulike rigger på ulike steder. Et eierskap ville endt opp med at de ikke klarer å fylle opp riggkapasiteten selv, og må leie den ut videre. Det ville skapt en vanskelig situasjon overfor andre oljeselskaper, som nå vil være både konkurrent og kunder, sier Osmundsen til Petro.no.

Han mener imidlertid at oljeselskapene bør sikre seg bedre kontraktsmessig riggtilgang.

Ifølge Oljedirektoratet faller oljeproduksjonen fra norsk sokkel raskere enn tidligere antatt. Under et seminar om økt utvinning i september etterlyste oljedirektør Bente Nyland gjennomføring av oljeselskapenes planer, og mer boring av brønner.

– Periodevis har selskapene kontrahert for få rigger, og ender opp med kapasitetsmangel. Dette går ut over utvinningsgraden, sier Osmundsen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR